Do Naszego Działu Infrastruktury IT poszukujemy Inżyniera DevOps, który będzie odpowiadał za:

 • Projektowanie i implementację zmian związanych z Infrastructure as Code dla systemów w chmurze AWS (tworzymy Internal Developer Platform)
 • Rozwój i utrzymanie CI/CD oraz zapewnienie wsparcia dla deweloperów
 • Wykorzystywanie w codziennej pracy stacku Bitbucket, Bamboo, Docker, Terraform, Python
 • Efektywną współpracę z wewnętrznymi zespołami Dev i DevOps w celu wykorzystania technologii chmurowych
 • Tworzenie i utrzymywanie dokumentacji technicznej dotyczącej platformy (dbamy o Developer Experience)
 • Pracę w projektach/zespołach w metodyce SCRUM (dla nas to coś więcej niż Jira)
 • Udział w projektach prowadzonych przez Allianz w miarę potrzeb biznesowych

 • Praca w modelu hybrydowym (4 razy w miesiącu spotykamy się w biurze);
 • Elastyczne godziny rozpoczynania pracy;
 • Atrakcyjna lokalizacja biura (blisko Dworca Gdańskiego);
 • Dodatkowe dni wolne w roku na wolontariat Pracowniczy;
 • Pracowniczy Program Inwestycyjny;
 • Programy Wellbeingowe;
 • Zdalne konsultacje medyczne;
 • Dofinansowanie do zajęć sportowych;
 • Prywatna opieka medyczna;
 • Ubezpieczenie na życie;
 • Zniżka na firmowe produkty i usługi;
 • Udział w pracowniczych klubach pasji;
 • Dodatkowe świadczenia socjalne;
 • Karty przedpłacone;
 • Dofinansowanie do wypoczynku;
 • Dodatkowy urlop stażowy.

 • Min. 3 letniego doświadczenia w IT jako Programista lub Inżynier DevOps
 • Min. rocznego komercyjnego doświadczenia w pracy z chmurą AWS (ewentualnie Azure)
 • Dobrej znajomości jednego z języków programowania ogólnego zastosowania np. Java, Python, GO
 • Dobrej znajomości procesów i narzędzi CI/CD
 • Dobrej umiejętności pracy z kontenerami - preferowany Docker
 • Dobrej umiejętności w pracy z Git
 • Dobrej znajomości wdrażania i stosowania standardów bezpieczeństwa
 • Doświadczenia w pracy z Jira i Confluence (ewentualnie inny issue tracker i wiki)
 • Doświadczenia w pracy z metodyką SCRUM
 • Doświadczenia w pracy z wykorzystaniem Gitflow Workflow przy użyciu Bitbucket Server (ewentualnie inne np. GitLab)
 • Umiejętności opracowywania architektury dla systemów o wysokiej dostępności (HA)
 • Umiejętności pracy w zespole
 • Dobrej znajomości języka angielskiego

Allianz

Allianz

Warszawa
+2000

Grupa Allianz jest jedną z najbardziej zaufanych firm ubezpieczeniowych i zarządzających aktywami na świecie. Dbałość o naszych pracowników, ich ambicje, marzenia i wyzwania czyni nas wyjątkowym pracodawcą. Razem możemy zbudować środowisko, w którym każdy czuje się ważny i ma odwagę, aby odkrywać, rozwijać się i kształtować lepszą przyszłość dla naszych klientów i otaczającego nas świata.

W Allianz wierzymy w różnorodność naszych pracowników i jesteśmy dumni z bycia pracodawcą stosującym zasadę równych szans. Zachęcamy Cię do podjęcia pracy z pełnym zaangażowaniem – niezależnie od tego, kim jesteś, jak wyglądasz, skąd pochodzisz, w co wierzysz i kogo kochasz. Zapraszamy do aplikacji wszystkich kandydatów, niezależnie od pochodzenia etnicznego, wieku, płci, narodowości, niepełnosprawności czy orientacji seksualnej.

Dobrze mieć Was na pokładzie!

Let’s care for tomorrow.