Poszukujemy inżyniera DevOps który dołączy do naszego zespołu odpowiedzialnego za rozwój kompetencji w obszarze Google Cloud Platform, Kubernetes i DevOps w departamencie.

 • Tworzenie i wdrażanie w zespołach developerskich dobrych praktyk dotyczących konteneryzacji aplikacji, CI/CD, IaaC, monitoringu
 • Utrzymanie infrastruktury developerskiej oraz aplikacyjnej
 • Research i uprodukcyjnienie nowych usług chmurowych w organizacji
 • Onboarding nowych zespołów w GCP

 Stack technologiczny na projekcie

 • Docker, Kubernetes (GKE/Anthos), Istio
 • Google Cloud Platform (GKE/Anthos, Cloud SQL, BigQuery, Dataflow, Dataproc, Cloud Storage, Vertex AI itd.)
 • Jenkins, Terraform, Helm, GitLab
 • Groovy
 • Linux

 • Dobra znajomość Kubernetes
 • Dobra znajomość Google Cloud Platform (preferowane), AWS, Azure (opcjonalnie) w zakresie architektury, IAM, compute, sieci, autoskalowania, kontroli kosztów
 • Dobra znajomość Terraform
 • Doświadczenie z rozwiązaniami CI/CD. Mile widziany Jenkins
 • Doświadczenie z narzędziami do monitoringu infrastruktury i aplikacji
 • Znajomość Linux, Git

Mile widziane

 • Znajomość Istio
 • Doświadczenie z developmentem aplikacji w Javie lub Pythonie

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.