Zadaniem zespołu, do którego dołączysz jest projektowanie i implementacja aplikacji desktopowej, jej rozwój, a także tworzenie dokumentacji projektowej. Projekty którymi zajmuje się nasz klient są ściśle związane z akwizycją, przetwarzaniem i prezentacją danych pomiarowych z urządzeń ręcznych oraz drezyn pomiarowych, które firma dostarcza swoim klientom. 

 • projektowanie, implementacja i wdrażanie nowych funkcji systemu,
 • modernizacja i utrzymania istniejących funkcji systemu,
 • komunikacja postępów prac i napotkanych problemów na cyklicznych spotkaniach (stand-up, sprint review),
 • analiza techniczna wymagań biznesowych, proponowanie rozwiązań,
 • wsparcie techniczne podczas wdrożeń lub przed ważnymi prezentacjami. 

 • 2-3 lata doświadczenia w C#,
 • Visual Studio,
 • WPF,
 • język angielski na poziomie średniozaawansowanym (B2),
 • MSSQL,
 • doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych,
 • doświadczenie w przeprowadzaniu code review.

W Stackmine zajmujemy się pełnym cyklem tworzenia rozwiązań IT z obszarów aplikacji webowych, desktop oraz mobile. Realizacja projektów obejmuje wiodące technologie służące do wytwarzania oprogramowania w obszarze back-end (JAVA, C#, Python, C++, Node.js, Scala, PHP,) oraz front-end (Angular, React, Vue). Dodatkowo posiadamy doświadczenie w budowaniu zespołów z niszowymi kompetencjami np. Golang. Ponadto oferujemy szerokie doświadczenie sektorowe, co pozwala nam z sukcesem realizować projekty dla branż wymagających domenowej wiedzy.