• umowa B2B
 • praca w modelu hybrydowym (biuro w Katowicach)
 • opcjonalnie pakiet medyczny

 • minimum 3-letnie doświadczenie w programowaniu .Net CORE 6.0+ 
 • minimum 3-letnie doświadczenie w programowaniu C#,
 • znajomość i doświadczenie w pracy z Microsoft SQL Server,
 • tworzenie testów jednostkowych z wykorzystaniem XUnit, NUnit.
 • dobra znajomość biblioteki React,
 • znajomość TypeScript/JavaScript,
 • doświadczenie w projektowaniu UI/UX,
 • tworzenie testów jednostkowych z wykorzystaniem JEST

mile widziane:

 • znajomość i doświadczenie w pracy z bazami noSQL (Elasticsearch, Mongo, CosmosDB),
 • znajomość i doświadczenie w pracy z GraphQL,
 • znajomość i doświadczenie w pracy z MassTransit,
 • znajomość i doświadczenie w pracy z CI/CD Gitlab,
 • tworzenie aplikacji opartych na MS Azure,
 • tworzenie aplikacji opartych o architekturę microserwisów,
 • znajomość wzorców projektowych
 • znajomość i doświadczenie w pracy z Apollo Client, React Relay
 • znajomość i doświadczenie w pracy z microfrontend/module federation.

PKO BP Finat

PKO BP Finat

Katowice
250-300

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.