Realizacja projektu dla sektora bankowego, którego celem było wdrożenie nowego systemu do obsługi rynku kapitałowego zawierającego złożone moduły transakcyjne oraz księgowe. Prace w ramach projektu obejmowały analizę, testy, wdrożenie, rozwój i wsparcie aplikacji.

  • rola programisty w zespole w Scrumowym,
  • udział w projektowaniu systemów,
  • współpraca z innymi zespołami na styku z innymi systemami.

  • 3-letnie doświadczenie zawodowe jako programista Java,
  • znajomość języka Java 10+ oraz technologii Spring, w tym Spring Security, Spring Data, Spring MVC oraz Hibernate,
  • umiejętność posługiwania się Maven/Gradle,
  • doświadczenie lub chęć nauki środowiska chmurowego AWS,
  • znajomość wybranego systemu zarządzania bazą danych: PostgreSQL, MS SQL, Oracle,
  • znajomość języka angielskiego na poziomie min. B2

W Stackmine zajmujemy się pełnym cyklem tworzenia rozwiązań IT z obszarów aplikacji webowych, desktop oraz mobile. Realizacja projektów obejmuje wiodące technologie służące do wytwarzania oprogramowania w obszarze back-end (JAVA, C#, Python, C++, Node.js, Scala, PHP,) oraz front-end (Angular, React, Vue). Dodatkowo posiadamy doświadczenie w budowaniu zespołów z niszowymi kompetencjami np. Golang. Ponadto oferujemy szerokie doświadczenie sektorowe, co pozwala nam z sukcesem realizować projekty dla branż wymagających domenowej wiedzy.