Do banku PKO BP, do zespołu który zarządza infrastrukturą chmurową i zapewnia ciągłość działania jednej z największych aplikacji mobilnych w Polsce - IKO, poszukuję osoby na stanowisko: 

Cloud Enginner

Forma współpracy: B2B

Pracujemy zdalnie, hybrydowo lub z naszego pięknego biura przy ul. Chmielnej 89

Pamiętaj!

Rozumiemy, że możesz nie spełniać wszystkich wymagań z listy, dlatego jeśli czujesz, że zdecydowana większość pokrywa się z Twoją wiedzą i jesteś gotów na szybki rozwój, dołącz do nas i wspólnie kształtuj przyszłość IKO!

Twoje zadania:

 • Tworzenie i utrzymywanie infrastruktury chmurowej na platformach GCP i OCP, w tym Memorystore Redis, Grafana i RabbitMQ.
 • Wdrażanie nowych komponentów i usług współdzielonych na platformie IKO, takich jak Kafka i Sentry.
 • Zarządzanie konfiguracją i utrzymanie Infrastructure as Code (IaC).
 • Monitorowanie wydajności środowisk chmurowych i reagowanie na ewentualne problemy.
 • Współtworzenie architektury środowisk chmurowych.
 • Uczestnictwo w procesach CI/CD i release management.
 • Procesy Proof of Concept (PoC) i rozwijanie nowych innowacyjnych rozwiązań.

Chmura:

 • GCP - doświadczenie w zarządzaniu chmurą.
 • Wiedza z zakresu środowiska GCP i podstawowych usług.
 • Umiejętność projektowania architektury środowisk chmurowych.
 • Mile widziane certyfikaty z obszaru chmury.

Konteneryzacja/orkiestracja:

 • Docker, OpenShift/OKD - doświadczenie w administracji aplikacjami pracującymi w kontenerach.
 • Kubernetes/OpenShift - doświadczenie w pracy z platformą do orkiestracji kontenerów.

IaC:

 • Terraform, Ansible - wiedza i doświadczenie w zakresie Infrastructure As Code

Systemy kontroli wersji:

 • Git (GitLab, Gerrit) - doświadczenie w pracy z systemem oraz narzędziami wizualizacji kontroli wersji.

Monitoring:

 • Grafana, Kibana - umiejętność pracy z narzędziami monitoringu i wizualizacji metryk.
 • CI/CD:
 • Znajomość procesów CI/CD.
 • Jenkins - doświadczenie praktyczne pracy z narzędziem.

Systemy kolejkowe:

 • RabbitMQ, Kafka - umiejętność pracy z narzędziami do kolejkowania.

Bazy danych:

 • Redis - umiejętność pracy z narzędziem
 • Podstawowa umiejętność pracy z bazami danych

Dane wrażliwe:

 • HashiCorp Vault. - znajomość i doświadczenie w pracy z narzędziem.

Inne:

 • Kreatywność i zdolność do eksperymentowania w ramach Proof of Concept (PoC).
 • Zdolność rozwiązywania problemów technicznych i elastyczność w podejściu do wyzwań.
 • Umiejętność pracy w zespole i dobra komunikacja.
 • Język angielski na poziomie umożliwiającym rozumienie dokumentacji technicznej oraz kontakt ze wsparciem

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.