Jako BI Developer będziesz kluczowym członkiem zespołu ds. analizy danych, odpowiedzialnym za tworzenie, zarządzanie i dostarczanie rozwiązań Business Intelligence, które umożliwiają firmy podejmowanie bardziej świadomych decyzji.

Główne obowiązki:

 • projektowanie, rozwijanie i utrzymanie zestawów danych w Data Lake, w tym gromadzenie, przetwarzanie, transformowanie i przekształcanie danych,
 • tworzenie zaawansowanych interaktywnych raportów i dashboardów za pomocą Power BI, które pomagają użytkownikom w zrozumieniu i interpretacji danych,
 • optymalizacja i optymalizacja istniejących rozwiązań BI w celu zapewnienia wydajności i skalowalności,
 • współpraca z zespołem ds. analizy danych oraz innymi interesariuszami w celu zrozumienia potrzeb biznesowych i dostosowywania rozwiązań BI do tych potrzeb,
 • monitorowanie i zarządzanie dostępem do danych w Data Lake, dbając o bezpieczeństwo i zgodność z przepisami,
 • pomoc w rozwiązywaniu problemów związanych z danymi i udzielanie wsparcia technicznego użytkownikom w zakresie korzystania z narzędzi BI,
 • wdrażanie najlepszych praktyk i standardów w obszarze Business Intelligence.

Naszym pracownikom oferujemy atrakcyjne warunki zatrudnienia, w tym konkurencyjne wynagrodzenie oraz dostęp do bogatego pakietu świadczeń socjalnych. Dajemy także możliwość rozwoju zawodowego poprzez pracę z doświadczonymi ekspertami w dziedzinie IT oraz udział w projektach na międzynarodowym poziomie. Zapewniamy elastyczność w godzinach pracy i opcję pracy zdalnej, co umożliwia dostosowanie pracy do indywidualnych potrzeb i równowagę między życiem zawodowym a osobistym. Nasza firma stawia na ciągłe doskonalenie i tworzenie inspirującego środowiska pracy, gdzie kandydaci mogą rozwijać się zawodowo.

 • doświadczenie w projektowaniu i tworzeniu rozwiązań Business Intelligence, w tym obszarze Power BI,
 • doświadczenie w pracy z Data Lake oraz umiejętność zarządzania danymi w tym środowisku,
 • zrozumienie procesu gromadzenia i przetwarzania danych,
 • umiejętność pracy z bazami danych SQL,
 • umiejętność komunikacji i współpracy zespołowej,
 • zdolność rozwiązywania problemów i podejście analityczne do pracy,
 • umiejętność dostosowania rozwiązań BI do potrzeb biznesowych,
 • zaawansowana znajomość j. angielskiego.
Stackmine

Stackmine

Opole
100

W Stackmine zajmujemy się pełnym cyklem tworzenia rozwiązań IT z obszarów aplikacji webowych, desktop oraz mobile. Realizacja projektów obejmuje wiodące technologie służące do wytwarzania oprogramowania w obszarze back-end (JAVA, C#, Python, C++, Node.js, Scala, PHP,) oraz front-end (Angular, React, Vue). Dodatkowo posiadamy doświadczenie w budowaniu zespołów z niszowymi kompetencjami np. Golang. Ponadto oferujemy szerokie doświadczenie sektorowe, co pozwala nam z sukcesem realizować projekty dla branż wymagających domenowej wiedzy.