Obecnie poszukujemy doświadczonego Inżyniera MLOps, który będzie odpowiedzialny za zarządzanie cyklem życia modeli uczenia maszynowego oraz zapewnienie ich efektywnego wdrożenia i monitorowania. Projekt dotyczy cyfrowej platformy do zarządzania procesami produkcyjnymi z wykorzystaniem chmury i narzędzi Microsoft dla klienta z branży automotive

Z nami będziesz:

 • Utrzymywać środowisko pozwalające na sprawne wytwarzanie i wdrażanie modeli ML 
 • Tworzyć systemy kontroli wersji dla modeli uczenia maszynowego. 
 • Monitorować i zarządzać infrastrukturą 
 • Budować i nadzorować procesy CI/CD w oparciu o GitLab CI/CD czy Azure DevOps 
 • Automatyzować proces budowy i wdrażania modeli 
 • Tworzyć procesy automatycznej budowy i wdrożenia modeli (pipelines). 
 • Brać udział w projektach związanych z zaawansowaną analityką danych 
 • Optymalizować realizowane procesy i narzędzia w obszarze ML oraz Data 
 • Pracować w zespole Scrum w środowisku międzynarodowym 

 • Posiadasz min. trzyletnie doświadczenie w pracy w środowisku programistycznym w roli MLOpsDevOps lub inżynierii infrastruktury 
 • Masz doświadczenie w tworzeniu procesów budowy i wdrożenia rozwiązań z zakresu uczenia maszynowego 
 • Masz wiedzę na temat CI/CD  
 • Masz doświadczenie w programowaniu obiektowym w języku Python i pracujesz z bibliotekami (NumPyDataFramePandasNLTKSciPyMatplotlibKeras) oraz C# 
 • Wykorzystujesz narzędzia do zarządzania kodem źródłowym i plikami binarnymi z wagami modeli np. GitGitLabGitHubGit LFS   
 • Masz doświadczenie w konfigurowaniu i interakcji z REST API 
 • Znasz narzędzia do zarządzania infrastrukturą (IaC) np. Terraform   
 • Posiadasz specjalistyczną wiedzę z zakresu wirtualizacji i konteneryzacji z użyciem Docker 
 • Masz doświadczenie w zarządzaniu kontenerami przy użyciu Kubernetes 
 • Masz ekspertyzę w praktykach inżynierii oprogramowania i kontrolowaniu wersji za pomocą systemu Git 
 • Znajomość kontroli wersji danych oraz ofert metadanych związanych z uczeniem maszynowym jest dodatkowym atutem (np. Azure MLMLFlowDVC
 • Masz znajomość środowiska chmurowego MS Azure – mile widziane 
 • Znasz język angielski na poziomie min. B2 

ONWELO Sp. z o.o.

ONWELO Sp. z o.o.

700+

Onwelo to nowoczesna polska spółka technologiczna, która specjalizuje się w budowaniu innowacyjnych rozwiązań IT dla organizacji z szeregu sektorów na całym świecie. Główne obszary działalności Onwelo to: tworzenie oprogramowania, jego rozwój oraz utrzymanie, a także mocne wsparcie kompetencyjne. W krótkim czasie firma wdrożyła ponad 300 projektów w Europie i w USA, powiększyła zespół do 700 osób, a także otworzyła biura w siedmiu miastach Polski oraz oddziały w Stanach Zjednoczonych, Niemczech i w Szwajcarii.