Roles and responsibilities

 • Investigating issues related to MongoDB and our database monitoring platform, reported by stakeholders
 • Co-operation with the open source community and contributing patches to open-source projects
 • Managing internal forks of open-source projects, including testing, packaging, and releasing them on demand to stakeholders
 • Developing a MongoDB automation service for Kubernetes
 • Extending our continuous integration system

Technologies in Use

 • Percona Monitoring and Management
 • MongoDB
 • C++
 • Go
 • Python 3
 • Ansible, Helm, Bash
 • Kubernetes, Docker, Podman, OpenShift

Team:

 • Friendly working atmosphere
 • Very dynamic work environment
 • Opportunity to work on multiple challenging projects
 • Multidisciplinary team
 • Knowledge sharing internally and externally
 • Monthly integration budget
 • Flexible work hours - start of work between 7 a.m. and 10 a.m.

Equipment:

 • PC workstation + 2 external monitors
 • OS: Windows 10 (office tools), Linux (development)

Benefits:

 • Private medical care (dentist included, possibility to add family members for free)
 • Multisport card
 • Life insurance
 • Lunch card
 • English and Korean language classes
 • Variety of discounts (Samsung products, restaurants)
 • Unlimited free access to Copernicus Science Center for you and your friends
 • Fresh fruits/vegetables
 • Possibility to test new Samsung products
 • Possibility to attend sport activities apart of multisport card

Location:

 • Office in Quattro Business Park
 • Very attractive relocation package

Skills and qualifications

 • Very good knowledge in one of programming language Go or Python or Java or C++
 • Good knowledge of Percona Monitoring and Management system or MongoDB
 • Experience with software automation and continuous integration (GitHub Actions, GitLab CI/CD, Jenkins Declarative Pipelines, or similar)
 • Knowledge of Linux
 • Experience in using containers (Docker, Podman, or similar)
 • Proficiency in English, required to communicate in a global team and understand technical documentation

Nice to have

 • History of contributions to open-source projects
 • Experience with Kubernetes and OpenShift
 • Experience with software monitoring systems (Prometheus or similar)

Samsung R&D Institute Poland

Samsung R&D Institute Poland

1500-2000

Samsung R&D Institute Poland jest jednym z największych centrów badawczo-rozwojowych w Polsce. Nasze biura ulokowane są w Warszawie i Krakowie. To w nich powstaje wysokiej jakości oprogramowanie dla produktów Samsung Electronics. Pracujemy w międzynarodowym środowisku. Współpracujemy ze spółkami zależnymi w Europie, USA i w Azji. Praca naszych inżynierów wpływa na przyszłość działania m.in. flagowych modeli smartfonów i telewizorów, sieci mobilnych, multimediów, produktów AGD, robotów czy inteligentnych budynków.

Nasz zespół składa się z ekspertów z wielu specjalistycznych obszarów. Wspólnie tworzymy środowisko, w którym możemy swobodnie dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Pozostawiamy też przestrzeń do samodzielności, która sprzyja kreowaniu nowatorskich rozwiązań. Razem szukamy niestandardowych odpowiedzi, które pomagają nam tworzyć prawdziwe innowacje.

Jeśli podzielasz naszą wiarę w siłę technologii, która zmienia rzeczywistość, pracujesz z pasją, masz w sobie ciekawość świata i ciągle chcesz się uczyć – to jest miejsce dla Ciebie, a my wiemy, jakie warunki pracy stworzyć, by sprzyjały Twojemu rozwojowi. Szukamy ludzi, którzy potrafią przekuć śmiałe wizje przyszłości w projekty i produkty, które będą służyć milionom ludzi na całym świecie.