• uczestnictwo w projekcie z branży lotniczej przy projektowaniu i rozwijaniu funkcjonalności. Stos technologiczny w projekcie: C++ 17, Java, T-SQL, Bitbucket, Linux,
 • utrzymanie złożonej bazy kodu, w tym praca z kodem legacy,
 • refaktoryzacja istniejącego kodu z wykorzystaniem technik TDD oraz zasad SOLID Design,
 • debugowanie kodu i wydajności systemu profili w celu rozwiązywania i naprawiania problemów funkcjonalnych i niefunkcjonalnych,
 • praktykowanie code review,
 • tworzenie dokumentacji projektowej.

 • praca w międzynarodowym projekcie w zespole Scrum
 • bardzo wysoka jakość pracy i tworzonego produktu, dużo można się nauczyć
 • projekty ECOFriendly - zmniejszają wydzielanie CO2 do atmosfery
 • projekty z AI, Big Data oraz Machine Learning
 • możliwość nauki microservices

Projekt migruje z technologii C++ w Java.

Ramy czasowe projektu: projekt długoterminowy

Rozwój/utrzymanie (%): 60% rozwój, 40% utrzymanie

 • min. 4-letnie doświadczenie komercyjne jako C++ Developer,
 • doświadczenie w projektowaniu i programowaniu obiektowym oraz refaktoryzacji kodu,
 • znajomość T-SQL oraz Bitbucket,
 • wiedza dot. cyklu rozwoju oprogramowania oraz specyfiki pracy w Scrum/Kanban,
 • język angielski na poziomie min. B2 w mowie i piśmie,
 • umiejętności analityczne i rozwiązywania problemów oraz znajomość algorytmów,
 • ciekawość i nastawienie na naukę.

Scalo

Scalo

Kraków
600

Jesteśmy software house’m, w którym jest normalnie. Po prostu.

Ponad 600 pracowników i 16 lat doświadczenia.

Na co dzień:

 • 🌍 dowozimy projekty dla ponad 80 partnerów biznesowych z całego świata,
 • 💻 rozwiązujemy case’y, wykorzystując do tego nasze doświadczenie
 • 📗 i rozwijamy się – uczestnicząc w szkoleniach i certyfikacjach.

Ale też angażujemy się charytatywnie, mamy czas dla siebie, no i integrujemy się.

Łapiemy work-life balance.

Dołącz do #ScaloTeam i przekonaj się, jak to jest w końcu pracować normalnie.