Do struktur banku PKO BP poszukujemy osoby na stanowisko Data Engineer - MS SQL. 

Forma współpracy: B2B

  • umiejętność biegłego programowania w Transact-SQL (MSSQL)
  • doświadczenie w projektowaniu procesów ETL (MS Integration Services)
  • umiejętność programowania w Python/R
  • doświadczenia w budowie modeli Machine Learning
  • doświadczenia w budowania modeli danych w MS Analysis Services, raportów w Power BI, Reporting Services
  • mile widziane doświadczenie w pracy w Azure (w tym usługi Power BI, Synapse Analytics, DataFactory, DataBricks, Machine Learning,) 

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.