Na co dzień w naszym zespole:

 • rozwijasz narzędzia informatyczne do pomiaru ryzyka rynkowego i kredytowego kontrahenta,
 • implementujesz nowe modele wyceny (dla niestandardowych instrumentów pochodnych),
 • tłumaczysz potrzeby biznesowe z obszaru ryzyka na wymagania systemowe,
 • parametryzujesz miary ryzyka rynkowego: m.in. miary ryzyka stopy procentowej,
 • dokonujesz cyklicznego monitoringu i przeglądu modeli ryzyka rynkowego i kontrahenta (m.in. VaR, ES, CVA),
 • wykonujesz ilościowe i jakościowe analizy miar ryzyka oraz wycen instrumentów finansowych,
 • bierzesz udział w projektach dostosowujących Bank do nowych regulacji zewnętrznych.

 • Umowę o pracę- bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym- bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotnąna terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.
 • Pracę Hybrydową– bo możesz pracować z domu lub z biura.

 • posiadasz wiedzę z zakresu instrumentów i rynków finansowych (preferowane wykształcenie: matematyka, metody ilościowe),
 • masz wiedzę z zakresu modeli wyceny instrumentów finansowych/miar ryzyka finansowego,
 • jesteś osobą dokładną, systematyczną, cechuje cię wytrwałość w poszukiwaniu rozwiązań napotkanych problemów,
 • lubisz pracować w zespole oraz jesteś osobą nastawioną na rozwój i poszerzanie wiedzy.

Technologie, których używamy:

Wymagane

 • SQL, MS Office

Mile widziane

 • Bash (linux), 4GL, Git, Python, C++

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski

Warszawa
25000 +

#ZajmijStanowisko i miej dzień dobry w pracy.

Jesteśmy niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Nowoczesna technologia, migracja do środowisk chmurowych, zaawansowana analityka, czy ścisła współpraca z firmami z branży FinTech sprawiają, że oferowane przez nas usługi wykraczają poza tradycyjną bankowość. Zwinnie przekształcamy się w firmę technologiczną z licencją bankową – PKO Bank Przyszłości.

Zakres i skala realizowanych projektów, m.in. stale rozwijana bankowość elektroniczna, aplikacja IKO, partnerstwo z Operatorem Chmury Krajowej, współpraca ze startupami czy projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji dają duże możliwości rozwoju zawodowego.

Zgodnie ze strategią #LubięTuPracować, tworzymy przyjazne środowisko pracy, budujemy kulturę współpracy oraz umożliwiamy pracownikom ciągłe doskonalenie się – rozwój zarówno zawodowy, jak i osobisty.

Dlaczego warto?

# Nowoczesne technologie i innowacyjne projekty

# Zaangażowane i merytoryczne zespoły

# Skala i różnorodność biznesowa