Na co dzień w naszym zespole:

 • zarządzasz projektami od strony technicznej zapewniając dostarczenie produktów,
 • rozwijasz aplikacje bankowe odpowiadając za określenie wymagań technicznych z uwzględnieniem oprogramowania i dostępnych technologii,
 • przygotowujesz, rekomendujesz, oceniasz propozycje dotyczące rozwoju i zmian rozwiązań informatycznych z uwzględnieniem potrzeb biznesowych,
 • odpowiadasz za integrację pomiędzy systemami bankowymi, weryfikujesz wydajność rozwiązań,
 • identyfikujesz wystąpienie zależności z innymi aplikacjami/projektami i je uzgadniasz,
 • współpracujesz z zespołem projektowym i dostawcami,
 • opracowujesz i aktualizujesz dokumentację projektową (harmonogramy, raporty, materiały statusowe, itp.),
 • zarządzasz budżetem projektu oraz ryzykiem projektowym,
 • eskalujesz problemy, gdy realizacja prac projektowych nie idzie zgodnie z przyjętymi założeniami,
 • uzgadniasz i potwierdzasz wymagania biznesowe z kluczowymi interesariuszami po stronie biznesu.

 • Umowę o pracę - bo bezpieczeństwo zatrudnienia dla każdego z nas jest superważne.
 • Zdrową równowagę między pracą a życiem osobistym - bo nie samą pracą człowiek żyje.
 • Pełny pakiet benefitów: od kultury, sportu i wypoczynku, po korzystny fundusz emerytalny - bo Ty wiesz najlepiej, na czym Ci zależy.
 • Prywatną opiekę zdrowotną na terenie całej Polski - bo zdrowie jest najważniejsze.
 • Pracę Hybrydową – bo możesz pracować z domu lub z biura.

 • masz 2 lata doświadczenia w projektach związanych z wytwarzaniem oprogramowania,
 • masz wiedzę na temat projektowania rozwiązań i integracji systemów IT,
 • znasz metodyki, standardy i narzędzia związane z zarządzaniem projektami,
 • znasz założenia architektury SOA i ESB oraz koncepcji z zakresu integracji systemów,
 • masz wykształcenie wyższe techniczne lub jesteś studentem ostatnich lat.

PKO Bank Polski

PKO Bank Polski

Warszawa
25000 +

#ZajmijStanowisko i miej dzień dobry w pracy.

Jesteśmy niekwestionowanym liderem polskiego sektora bankowego. Nowoczesna technologia, migracja do środowisk chmurowych, zaawansowana analityka, czy ścisła współpraca z firmami z branży FinTech sprawiają, że oferowane przez nas usługi wykraczają poza tradycyjną bankowość. Zwinnie przekształcamy się w firmę technologiczną z licencją bankową – PKO Bank Przyszłości.

Zakres i skala realizowanych projektów, m.in. stale rozwijana bankowość elektroniczna, aplikacja IKO, partnerstwo z Operatorem Chmury Krajowej, współpraca ze startupami czy projekty z wykorzystaniem sztucznej inteligencji dają duże możliwości rozwoju zawodowego.

Zgodnie ze strategią #LubięTuPracować, tworzymy przyjazne środowisko pracy, budujemy kulturę współpracy oraz umożliwiamy pracownikom ciągłe doskonalenie się – rozwój zarówno zawodowy, jak i osobisty.

Dlaczego warto?

# Nowoczesne technologie i innowacyjne projekty

# Zaangażowane i merytoryczne zespoły

# Skala i różnorodność biznesowa