Dla naszego klienta z branży finansowej poszukujemy Specjalisty ds. tworzenia Taksonomii; na potrzeby wytworzenia i wdrożenia systemu informatycznego z zakresu sprawozdawczości finansowej.


 • Posiadasz wykształcenie wyższe informatyczne lub ekonomiczne.
 • Posiadasz minimum 5 lat doświadczenia w projektowaniu i utrzymaniu systemówinformatycznych.
 • Brałeś udział w co najmniej 1 projekcie o wartości zamówienia co najmniej 500 tys.złotych brutto, którego przedmiotem było wdrożenie narzędzi do tworzeniataksonomii oraz realizacja usług tworzenia taksonomii.
 • Brałeś udział w co najmniej jednym projekcie w którym wykorzystywana byłataksonomia narodowa NBP, taksonomia EBA oraz taksonomia ESEF.
 • Posiadasz wiedzę z zakresu wytwarzania taksonomii DPM i non DPM.
 • Posiadasz znajomość co najmniej 3 pakietów oprogramowania służących dowalidacji lub edycji taksonomii.
 • Posiadasz doświadczenie w pracy z finansowymi danymi sprawozdawczymiinstytucji bankowych bazującymi na taksonomiach DPM i/lub non DPM.

Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny
 • Pakiet sportowy
 • Konferencje
 • Szkolenia
 • Premie

Udogodnienia w biurze

 • Parking dla rowerów
 • Zimne napoje
 • Gorące napoje
 • Prysznic
 • Imprezy integracyjne

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.