Projekt zakłada implementację zaawansowanego systemu zarządzania zaopatrzeniem (Supply Chain Management) dla jednej z największych firm produkujących odzież sportową na świecie. Celem projektu jest optymalizacja procesów dostaw, magazynowania i dystrybucji produktów w celu zwiększenia efektywności operacyjnej i poprawy obsługi klienta. Projekt realizowany w modelu zdalnym. 

 • projektowanie, tworzenie i zarządzanie skalowalnymi i trwałymi potokami danych dla projektu,
 • integracja danych z różnych systemów, w tym systemów źródłowych klienta i zewnętrznych dostawców,
 • tworzenie procesów do przygotowania danych do analizy i modelowania,,
 • automatyzacja procesów przetwarzania danych i integracji w celu zapewnienia efektywności i redukcji błędów,
 • przygotowanie raportów dotyczących wydajności potoków danych oraz dokumentacja techniczna procesów przetwarzania danych.


 • min. 4 letnie doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku,
 • znajomość języka Python,
 • doświadczenie w pracy z platformami i narzędziami przetwarzania danych, takimi jak Apache Spark,
 • znajomość narzędzi do przepływu i przetwarzania danych, takich jak Apache Kafka lub Apache Nifi,
 • znajomość technologii baz danych, takich jak SQL i NoSQL,
 • doświadczenie w pracy z chmurami obliczeniowymi, preferowana znajomość AWS,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • gotowość do pracy w godzinach dostosowanych do PST (czas pacyficzny).

Screening rekrutacyjny
Technical interview
Spotkanie z zespołem
Feedback

W Stackmine zajmujemy się pełnym cyklem tworzenia rozwiązań IT z obszarów aplikacji webowych, desktop oraz mobile. Realizacja projektów obejmuje wiodące technologie służące do wytwarzania oprogramowania w obszarze back-end (JAVA, C#, Python, C++, Node.js, Scala, PHP,) oraz front-end (Angular, React, Vue). Dodatkowo posiadamy doświadczenie w budowaniu zespołów z niszowymi kompetencjami np. Golang. Ponadto oferujemy szerokie doświadczenie sektorowe, co pozwala nam z sukcesem realizować projekty dla branż wymagających domenowej wiedzy.