About our Team

Our team is focused on backend related services, supporting best experience given by our mobile devices. Game Launcher, AR Emoji or Samsung Health - all these are under development by our team on daily basis. Our mission is to create efficient, reliable and secure software to show our best care of users of our products. 

Excellent
Ruby on Rails/RubyHTTP/1.1/2.0/RESTful APIPostgreSQLTDD/BDD
Beginner
GoErLang

Role and Responsibilities

 • Design and implement backend applications
 • Participate in R&D projects in the area of Cloud Services
 • Establish and follow best coding practices
 • Ensure software quality: create and maintain unit, integration and functional tests, participate in code review
 • Report tasks progress

Technologies in use

 • Ruby and Ruby on Rails (RoR)
 • GoLang
 • ErLang
 • AWS

Skills and Qualifications

 • At least 3 years of commercial experience in developing Ruby/RoR solutions
 • Very good knowledge of Ruby on Rails
 • Knowledge of protocols and data exchange formats: HTTP/1.1/2.0, RESTful API
 • Knowledge of database (SQL/NoSQL) technologies (PostgreSQL)
 • Experience in work with TDD/BDD methodologies
 • Knowledge of Clean Code rules
 • Knowledge of Design Patterns
 • Proficiency in English, enough to communicate and understand technical documentation
 • University degree in Computer Sciences, Telecommunication and/ or similar

Nice to have

 • Knowledge of GoLang
 • Knowledge of ErLang
 • Knowledge of web software libraries like React / TypeScript (especially React with TypeScript), GraphQL, Jest, React Testing Library
 • Experience in usage and administration of Amazon Web Services
 • Knowledge of container technologies like Docker, Kubernetes and Podman
 • Experience in development of Microservices/serverless solutions
 • Knowledge of version control system: Git
 • Knowledge of security solutions for web applications/services (OAuth2/JWT)

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Language courses
 • Conferences
 • Trainings

Relocation package

 • Money for moving expenses

Amenities

 • Bicycle parking
 • Hot beverages
 • Fruits
 • Chill room
 • Integration events
 • Snacks

Tech interview
HR interview

Samsung R&D Institute Poland jest jednym z największych centrów badawczo-rozwojowych w Polsce. Nasze biura ulokowane są w Warszawie i Krakowie. To w nich powstaje wysokiej jakości oprogramowanie dla produktów Samsung Electronics. Pracujemy w międzynarodowym środowisku. Współpracujemy ze spółkami zależnymi w Europie, USA i w Azji. Praca naszych inżynierów wpływa na przyszłość działania m.in. flagowych modeli smartfonów i telewizorów, sieci mobilnych, multimediów, produktów AGD, robotów czy inteligentnych budynków.

Nasz zespół składa się z ekspertów z wielu specjalistycznych obszarów. Wspólnie tworzymy środowisko, w którym możemy swobodnie dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Pozostawiamy też przestrzeń do samodzielności, która sprzyja kreowaniu nowatorskich rozwiązań. Razem szukamy niestandardowych odpowiedzi, które pomagają nam tworzyć prawdziwe innowacje.

Jeśli podzielasz naszą wiarę w siłę technologii, która zmienia rzeczywistość, pracujesz z pasją, masz w sobie ciekawość świata i ciągle chcesz się uczyć – to jest miejsce dla Ciebie, a my wiemy, jakie warunki pracy stworzyć, by sprzyjały Twojemu rozwojowi. Szukamy ludzi, którzy potrafią przekuć śmiałe wizje przyszłości w projekty i produkty, które będą służyć milionom ludzi na całym świecie.