Projekt -> Stworzenie modelu do harmonogramowania produkcji. W założeniu jest gruntowna przebudowa istniejącego rozwiązania dostosowana do łatwej adaptacji na różnych instalacjach.  Kod modelu jest rozwijany wspólnie z innymi grupami w ArcelorMittal. 

Dobrze
C#C++

 •  adaptowanie i wdrażanie modelu logistycznego,
 • przygotowanie i analizowanie danych pod kątem optymalizacji modelu logistycznego, 
 • współpraca z komórkami wsparcia procesów produkcji w Zakładach ArcelorMittal Poland, 
 • wsparcie użytkowników w prawidłowej eksploatacji i utrzymaniu modelu logistycznego.


 • wykształcenie wyższe techniczne,
 • doświadczenie w programowaniu w języku C# i C++ - warunek konieczny,
 • Python lub SQL będzie dodatkowym atutem,
 • znajomość metod statystycznych, rachunku prawdopodobieństwa, metod i algorytmów optymalizacyjnych,
 • takie cechy jak skrupulatność, samodzielność i dociekliwość, zdolność analitycznego myślenia,
 • znajomość języka angielskiego w stopniu komunikatywnym (minimum na poziomie B2).


Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny
 • Pakiet sportowy
 • Szkolenia
 • Pakiet sportowy dla rodziny
 • Kursy językowe
 • Premie

Udogodnienia w biurze

 • Parking dla samochodów
 • Gorące napoje
 • Lunche
 • Imprezy integracyjne
 • Pokój relaksu

Rozmowa rekrutacyjna on-line, spotkanie F2F

ArcelorMittal Poland jest największym i najnowocześniejszym producentem stali w Polsce skupiającym ok. 50% krajowego potencjału produkcyjnego oraz największym producentem koksu w Europie. W naszych 6 oddziałach zlokalizowanych w woj. śląskim, małopolskim i opolskim pracuje ok. 10 tysięcy osób. 

Pozycja największej firmy hutniczej w Polsce i przynależność do wiodącej grupy stalowo-wydobywczej na świecie zobowiązuje. Dlatego intensywnie pracujemy nad rozwojem zgodnie z ideą Przemysłu 4.0, która zakłada produkcję w oparciu o najnowsze technologie cyfrowe. 

Nasz dział IT opracowuje i implementuje nowoczesne rozwiązania wspierające procesy produkcyjne. Wspólnie rozszerzamy i usprawniamy m.in. informatyczne systemy śledzenia produkcji oraz pracujemy nad koncepcją IoT, opartą o inteligentne urządzenia zdolne do wzajemnej komunikacji. 

Towarzyszą nam fascynujące analizy, symulacje, wymiana doświadczeń z najlepszymi ekspertami w branży oraz przekonanie, że nasza pasja przekuta w stal buduje nowoczesny świat :)