Oferujemy:

 • dojrzałą organizację architektoniczną
 • udział w unikalnych projektach transformacyjnych
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę
 • atrakcyjny system wynagrodzeń uwzględniający czytelny system premiowy
 • szkolenia podnoszące kwalifikacje i zapewniające rozwój zawodowy
 • pakiet benefitów pozapłacowych, m.in. prywatna opieka medyczna, ubezpieczenie na życie, karta multisport, dodatkowe świadczenia w ramach ZFŚS
 • dodatkowy dzień wolny z okazji Dnia Energetyka - 14 sierpnia 

Dobrze
Enterprise Architect

 

 • rozwijanie i utrzymanie modelu architektury korporacyjnej w 4 domenach (biznes, dane, aplikacje i infrastruktura techniczna)
 • uczestnictwo w planowaniu, projektowaniu i wytwarzaniu modeli architektury korporacyjnej dotyczących zarówno obecnego jak i przyszłego działania organizacji
 • opracowywanie i utrzymywanie wytycznych, zasad i standardów architektonicznych
 • nadzór i opiniowanie projektów i inicjatyw IT w zakresie stosowania standardów poprzez weryfikację i udział w wytwarzaniu dokumentów opisujących inicjatywy IT
 • udzielanie konsultacji architektonicznych w zakresie stosowania standardów
 • uczestnictwo w utrzymaniu repozytorium architektury korporacyjnej poprzez określanie i implementowanie jego struktury i zawartości informacyjnej
 • uczestnictwo w opracowywaniu strategii i wizji architektonicznej oraz definiowaniu pryncypiów architektonicznych
 • koordynacja prac architektów rozwiązań
 • wsparcie prac nad architekturą rozwiązań strategicznych

 

 • wykształcenie wyższe
 • minimum 5-letnie doświadczenie zawodowe na stanowisku Architekta Biznesowego, Architekta IT, Architekta Rozwiązań lub Architekta Systemowego
 • znajomość ram architektonicznych TOGAF
 • dobra znajomość języka angielskiego
 • znajomość dobrych praktyk z obszaru zarządzania IT
 • dobra znajomość oprogramowania Sparx Enterprise Architect
 • umiejętność pracy zespołowej
 • łatwość przystępnego komunikowania złożonych koncepcji
 • zdolność analitycznego i syntetycznego myślenia

Mile widziane

 • doświadczenie w pracy w sektorze energetycznym
 • certyfikat TOGAF
 • znajomość języka ArchiMate
 • znajomość zagadnień cyberbezpieczeństwa
 • znajomości technologii informatycznych (np. ESB, Business Intelligence, etc.)
 • znajomość technologii chmurowych (np. AWS, Microsoft Azure, Google Cloud Platform, IBM)
 • znajomość metodyk zarządzania projektami i wytwarzania oprogramowania
 • znajomość Sparx Prolaborate

Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny
 • Konferencje
 • Szkolenia
 • Premie
 • Pakiet sportowy
 • Kursy językowe
 • Książki

Udogodnienia w biurze

 • Parking dla samochodów
 • Parking dla rowerów
 • Gorące napoje
 • Lunche
 • Prysznic
 • Imprezy integracyjne
 • Zimne napoje

Polskie Sieci Elektroenergetyczne

Konstancin-Jeziorna
2500

JESTEŚMY PSE!

Polskie Sieci Elektroenergetyczne SA odpowiadają za bezpieczną, efektywną i stabilną pracę systemu elektroenergetycznego na terenie całego kraju oraz aktywnie współtworzą europejski rynek energii elektrycznej. Jesteśmy nowoczesną, innowacyjną firmą w centrum polskiej energetyki, a z efektów naszej pracy korzystają odbiorcy energii elektrycznej w całym kraju. Jako spółka Skarbu Państwa opieramy naszą działalność na zasadach zrównoważonego rozwoju i równego traktowania uczestników rynku energii. Realizujemy jeden z najbardziej ambitnych programów rozwoju infrastruktury przesyłowej w Europie. W trosce o przyszłe pokolenia badamy i minimalizujemy nasz wpływ na środowisko oraz prowadzimy otwarty, transparentny dialog ze wszystkimi interesariuszami. Jako operator systemu przesyłowego mamy szerokie spojrzenie na wyzwania, przed którymi stoi dynamicznie zmieniająca się branża elektroenergetyczna i jesteśmy na nie gotowi.

Jesteśmy właścicielem ponad 15 000 km linii najwyższych napięć oraz 110 stacji elektroenergetycznych. Główna siedziba PSE mieści się w Konstancinie-Jeziornie, a nasze jednostki organizacyjne znajdują się w Bydgoszczy, Katowicach, Poznaniu, Radomiu i Warszawie. Zatrudniamy ponad 2500 osób w całym kraju.

Dołącz do PSE i stań się częścią europejskiej energetyki! Szukamy osób odpowiedzialnych m.in. za eksploatację infrastruktury przesyłowej, planowanie i realizację inwestycji, zarządzanie systemem elektroenergetycznym, współpracę z operatorami w innych krajach, analityków, prawników, specjalistów od IT i wielu innych. Szczególnie ważne są dla nas osoby łączące wiedzę z różnych obszarów (np. inżynierowie z wiedzą prawniczą lub ekonomiczną czy eksperci IT/OT z doświadczeniem w energetyce).