Projekt dla Database Managera skupia się na zoptymalizowaniu i usprawnieniu działania bazy danych, poprzez dostosowanie ustawień serwera, tworzenie kopii zapasowych, konfigurowanie narzędzi do monitorowania i generowania alertów. Rola Managera koncentruje się na poprawie wydajności i bezpieczeństwa środowiska poprzez wdrożenie zaawansowanych technologii chmurowych(Azure). W ramach projektu Manager będzie odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa, skalowalność, wydajność obszaru baz danych oraz koordynowanie pracy zespołu składającego się z 8 osób.

Bardzo dobrze
MS SQLOracle Database

 • koordynacja prac zespołu,
 • projektowanie i utrzymanie baz danych,
 • zarządzaniem bezpieczeństwem w obszarze baz danych: procesy oraz aspekty techniczne,
 • poprawienie wydajności operacyjnej baz danych, migracja (On Prem / Azure),
 • rozwiązywanie problemów w obszarze baz danych: wydajności, konfiguracja, zamiany sprzętowe,
 • tworzenie skryptów i automatyzacja zadań,
 • zarzadzania kopiami zapasowymi,
 • monitorowanie i zarządzanie bazami danych (SQL Serwer).

 

 • doświadczenie seniorskie (powyżej 5 lat) jako Developer/Administrator lub SME w obszarze baz danych,
 • bogate doświdczenie w zakresie baz danych (MS SQL and Oracle DB),
 • doświadczenie w projektowaniu, implementacji i utrzymania baz danych,
 • znajomość zagadnień z obszaru cyberbezpieczeństwa w szczególności baz danych,
 • znajomość SQL Serwer,
 • doświadczenie z narzędziami takimi jak: Ideara, Litespeed, DPA itp.,
 • doświadczenie w zarządzaniu zespołem,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego, niemiecki mile widziany,
 • gotowość do podróży służbowych.

Screening rekrutacyjny
Technical interview
Spotkanie z zespołem
Feedback

W Stackmine zajmujemy się pełnym cyklem tworzenia rozwiązań IT z obszarów aplikacji webowych, desktop oraz mobile. Realizacja projektów obejmuje wiodące technologie służące do wytwarzania oprogramowania w obszarze back-end (JAVA, C#, Python, C++, Node.js, Scala, PHP,) oraz front-end (Angular, React, Vue). Dodatkowo posiadamy doświadczenie w budowaniu zespołów z niszowymi kompetencjami np. Golang. Ponadto oferujemy szerokie doświadczenie sektorowe, co pozwala nam z sukcesem realizować projekty dla branż wymagających domenowej wiedzy.