About our Team

Our team is composed of highly experienced software engineers with an average of over 10 years in the industry. We are a close-knit group who values collaboration and ownership. We are excited to be working on a new product from scratch, giving us the unique opportunity to shape and build it from the beginning without the burden of legacy code. If you're a motivated developer looking for a dynamic and challenging environment, we would love to hear from you!

Excellent
Java
Very well
SpringSQL/NoSQLHTTPRESTful API

Role and Responsibilities

 • Design and implement backend applications
 • Create an efficient service with high global availability
 • Establish and follow best coding practices
 • Ensure software quality: create and maintain unit tests, participate in code review
 • Mentor less experienced developers

Technologies in use

 • Java 17, Spring Boot 3, Spring Framework (Core, Data, Security, WebFlux), Project Reactor, JUnit 5, Mockito, Docker, Git, Maven, GNU/Linux
 • AWS (Aurora, Elasticache, DynamoDB + DAX, SQS, S3, ECS, ECR)

Skills and Qualifications

 • At least 3 years of commercial experience in developing Java/JVM based server solutions
 • Good knowledge of Spring Framework
 • Knowledge of database (SQL/NoSQL) technologies (e.g. MySQL, PostgreSQL, DynamoDB, Redis)
 • Knowledge of protocols and data exchange formats: HTTP, RESTful API
 • Experience in work with TDD/BDD methodologies
 • Knowledge of Design Patterns and Clean Code rules
 • Proficiency in English, enough to communicate and understand technical documentation
 • Good interpersonal and communication skills (ability to work in a team)

Nice to have

 • Experience in reactive programming
 • Experience in development of microservices/serverless solutions
 • Experience in usage and administration of Amazon Web Services
 • Knowledge of container technologies like Docker
 • Knowledge of security solutions for web applications/services (OAuth2/JWT)
 • Experience with asynchronous messaging (e.g. Apache Kafka)
 • Knowledge of other programming languages (e.g. Python)
 • Experience with Agile development practices
 • University degree in Computer Sciences, Telecommunication or similar

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Language courses
 • Conferences
 • Trainings

Relocation package

 • Money for moving expenses

Amenities

 • Bicycle parking
 • Hot beverages
 • Fruits
 • Chill room
 • Integration events
 • Snacks

Tech interview
HR interview

Samsung R&D Institute Poland jest jednym z największych centrów badawczo-rozwojowych w Polsce. Nasze biura ulokowane są w Warszawie i Krakowie. To w nich powstaje wysokiej jakości oprogramowanie dla produktów Samsung Electronics. Pracujemy w międzynarodowym środowisku. Współpracujemy ze spółkami zależnymi w Europie, USA i w Azji. Praca naszych inżynierów wpływa na przyszłość działania m.in. flagowych modeli smartfonów i telewizorów, sieci mobilnych, multimediów, produktów AGD, robotów czy inteligentnych budynków.

Nasz zespół składa się z ekspertów z wielu specjalistycznych obszarów. Wspólnie tworzymy środowisko, w którym możemy swobodnie dzielić się wiedzą i doświadczeniem. Pozostawiamy też przestrzeń do samodzielności, która sprzyja kreowaniu nowatorskich rozwiązań. Razem szukamy niestandardowych odpowiedzi, które pomagają nam tworzyć prawdziwe innowacje.

Jeśli podzielasz naszą wiarę w siłę technologii, która zmienia rzeczywistość, pracujesz z pasją, masz w sobie ciekawość świata i ciągle chcesz się uczyć – to jest miejsce dla Ciebie, a my wiemy, jakie warunki pracy stworzyć, by sprzyjały Twojemu rozwojowi. Szukamy ludzi, którzy potrafią przekuć śmiałe wizje przyszłości w projekty i produkty, które będą służyć milionom ludzi na całym świecie.