Your current project is almost finished and you are already started to look for a new one? Would you like to join the small and highly motivated team? Do you want to work on projects where your contributions are truly valued, and you have a high autonomy over technical decisions?

Bravelab will help you. We strive to be the best at what we do. We stand by openness, transparency and a family-like flat structure. You can start work on our client's projects in days. We will find for you fantastic projects and take your carrier to a new level.

Excellent
PythonHTTPFastAPI
Very well
DjangoPostgreSQLLinux/UnixPytest/Unittest

 • Developing backend applications using the most popular Python web frameworks
 • Participate in project meetings
 • Write an efficient, readable code while respecting the coding standards
 • Help the team solve design and scalability problems
 • Testing and keeping technology debt minimal

Skills which are necessary to start work on our projects:

 • Excellent command of Python3
 • Well-experienced in using one of the web frameworks, ie. Django, FastAPI, Flask
 • In-depth knowledge of HTTP protocol
 • Practical knowledge of SQL and at least one database, ie. PostgreSQL/MySQL
 • You will know your way around at least one Unix/Linux system and shell
 • It will help if you like testing and know at least one testing framework, i.e. py.test, Unittest
 • English B2/C1
 • Polish B2/C1

Skills which are necessary to start work on our projects:

 • Knowledge of GraphQL, REST
 • Bash scripting
 • Working knowledge of Docker
 • Familiarity with AWS
 • Ability to configure simple CI/CD pipelines
 • Practical understanding of caching strategies

Packages and extras

 • Language courses
 • Trainings
 • Books
 • Financial bonus
 • Conferences
 • Healthcare package
 • Leisure package

Relocation package

 • Open to Ukrainian candidates

Amenities

 • Integration events

Step 1. Send CV. | You send it. We review it.
Step 2. Cooperation talk | 1h meeting focusing on getting to know each other, testing your subject knowledge, soft and organisational skills.
Step 3. Skills screening | Finally, we want to get to know your technical skills - time for an independent test task or pair-coding. ‍

Bravelab jest krakowskim Python Software Housem skupionym na usługach IT Staff Augmentation oraz Software Development Consulting. Od 2010 roku uczestniczymy w budowaniu i rozwoju platform internetowych z wykorzystaniem Pythona. Naszą misją jest bycie zaufanym partnerem dla naszych klientów i współpracowników. Wierzymy w zarządzanie systemem, a nie ludźmi. Szukamy efektywnych sposobów na osiągnięcie celów firmy przy jednoczesnym zachowaniu work life balance. 

Nasze portfolio zawiera kilkadziesiąt projektów z różnych branż i krajów, jak: USA, Wielka Brytania, Niemcy. Przez wiele lat próbowaliśmy różnych technologii, jednak nasze serca od zawsze były i są przy Pythonie. Aktualnie pracujemy z klientami głównie z Wielkiej Brytanii, Niemiec i Polski. 

Projekty, w których bierzemy udział, są w większości projektami typu Backend, w których uczestniczy od dwóch do kilkunastu programistów. Dzięki działaniu głównie w modelu Team extension mamy możliwość uczestniczenia w większych projektach przy jednoczesnym zachowaniu rodzinnej kultury organizacyjnej Bravelab.

To, na czym zależy nam najbardziej, to organiczny rozwój organizacji poprzez rozwój jej współpracowników. Dzieje się tak dzięki dzieleniu się wypracowanym zyskiem firmy oraz budowaniu środowiska opartego na rozumieniu potrzeb własnych, zespołu, klientów oraz partnerów.

***

Bravelab is a Cracow-based Python Software House focused on IT Staff Augmentation and Software Development Consulting services. We have been building and developing web platforms using Python since 2010. Our mission is to be a trusted partner for our clients and colleagues. We believe in managing systems, not people. We look for effective ways to achieve company goals while maintaining a work-life balance. 

Our portfolio includes dozens of projects from different industries and countries such as the US, UK and Germany. We have tried different technologies over the years, but our hearts have always been and are with Python. We currently work with clients mainly from the UK, Germany and Poland. 

The projects we take part in are mainly backend projects involving two to a dozen developers and working mainly in the Team extension model we have the opportunity to take part in larger projects while maintaining the family culture of Bravelab.

We care most about the organisation's organic growth through collaborators' development. This is done by sharing the profit generated by the company and building an environment based on understanding the needs of ourselves, the team, clients and partners.