• praca stacjonarna w centrum Warszawy (łatwy dojazd koleją, autobusem, tramwajem),
 • stabilne zatrudnienie, umowa o pracę - pełny etat, praca na stałe,
 • start pracy pomiędzy 07:00 a 09:00,
 • strzeżony parking dla rowerów, hulajnóg, skuterów i motocykli,
 • dla osób spoza Warszawy - wskazówki adaptacyjne i pomoc w szukaniu mieszkania,
 • służbowe komputery stacjonarne + laptop + smartfon,
 • możliwość uzyskania dofinansowania do studiów na każdym poziomie,
 • dodatkowy płatny urlop szkoleniowy dla studentów i słuchaczy studiów podyplomowych,
 • specjalistyczne szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne, udział w konferencjach IT,
 • dostęp do własnej biblioteki książek, czasopism, opracowań, raportów i innych materiałów dot. IT,
 • praca w zespole złożonym z ekspertów, starszych i młodszych specjalistów,
 • różnorodne imprezy integracyjne, możliwość uczestniczenia w zawodach sportowych,
 • dofinansowanie do karty sportowej, dostęp do własnej siłowni i sali ćwiczeń,
 • wewnętrzny kurs języka angielskiego; wiele innych benefitów pozapłacowych,
 • możliwość włączania się do licznych akcji charytatywnych,
 • udział w realizacji wyjątkowych projektów informatycznych, niespotykanych na rynku,
 • wynagrodzenie rosnące wraz z doświadczeniem, wiedzą, efektywnością i odpowiedzialnością,
 • początkowe wynagrodzenie 4500-5000 zł netto UoP, zadania adekwatne do kompetencji,
 • "trzynaste" wynagrodzenie, premie kwartalne (uznaniowe),
 • możliwość uzyskania dodatku do pensji - świadczenia teleinformatycznego z Funduszu Cyberbezpieczeństwa, w wys. 1500-3000 zł netto - po spełnieniu dodatkowych wymagań.

Dobrze
.NET
Początkujący
React

 • udział w projektowaniu / implementacji / wdrażaniu systemów informatycznych,
 • kreatywne rozwiązywanie problemów programistycznych,
 • współpraca z kierownikami projektów IT i pozostałymi specjalistami Biura.


Wymagania:

 • znajomość technik programowania obiektowego pozwalająca na tworzenie aplikacji,
 • praktyczne posługiwanie się zintegrowanymi środowiskami programistycznymi,
 • umiejętność pracy w grupie,
 • umiejętność wyszukiwania potrzebnych informacji,
 • dyscyplina, stałe pogłębianie wiedzy, otwartość na nowe technologie,
 • wyłącznie polskie obywatelstwo, nieposzlakowana opinia, dyskrecja,
 • szybka adaptacja do zmian, elastyczność, kreatywność,
 • nieskazitelna postawa moralna, obywatelska i patriotyczna,
 • mile widziane wykształcenie wyższe lub w trakcie (informatyka i pokrewne).


Potrzebne i przeszkolimy Cię: 

 • ochrona informacji niejawnych,
 • ochrona danych osobowych, 
 • biały wywiad,
 • cyberbezpieczeństwo.

Pakiety i dofinansowania

 • Konferencje
 • Szkolenia
 • Książki
 • Premie
 • Kursy językowe

Pakiet relokacyjny

 • Wskazówki adaptacyjne
 • Pomoc w szukaniu mieszkania

Udogodnienia w biurze

 • Parking dla rowerów
 • Zimne napoje
 • Gorące napoje
 • Imprezy integracyjne

Biuro Teleinformatyki jest jednostką organizacyjną Centralnego Biura Antykorupcyjnego (CBA) - służby specjalnej powołanej do zwalczania korupcji w życiu publicznym i gospodarczym, w szczególności w instytucjach państwowych i samorządowych, a także do zwalczania działalności godzącej w interesy ekonomiczne państwa.

Biuro Teleinformatyki tworzy, organizuje, rozwija i utrzymuje systemy teleinformatyczne CBA.

W Biurze pełnią służbę:

 • programiści,
 • kierownicy projektów,
 • administratorzy: systemów, sieci, baz danych,
 • inżynierowie devops,
 • specjaliści: wsparcia technicznego, cyberbezpieczeństwa, zamówień publicznych, administracji,  telefonii komórkowej, SAP

Służbę w CBA może pełnić osoba:

 • posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie,
 • korzystająca z pełni praw publicznych,
 • wykazująca nieskazitelną postawę moralną, obywatelską i patriotyczną,
 • która nie była skazana za popełnione umyślnie przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 • dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,
 • posiadająca co najmniej średnie wykształcenie i wymagane kwalifikacje zawodowe oraz zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby,
 • która nie pełniła służby zawodowej, nie pracowała i nie była współpracowni­kiem organów bezpieczeństwa państwa, wymienionych w art. 5 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Poszukujemy kandydatów zainteresowanych rozwojem w IT, do służby lub pracy na pełen etat w Warszawie. Oferujemy szereg udogodnień dla naszych funkcjonariuszy i pracowników, którzy łączą obowiązki służbowe ze studiowaniem; dostęp do najnowszych technologii, wsparcie ze strony starszych specjalistów i ekspertów, specjalistyczne szkolenia, zdobycie doświadczenia przy realizacji nieszablonowych projektów informatycznych.