Dla naszego klienta poszukujemy Data Engineera (ETL/GCP) w zespole Rozwoju Platform Analityki Offline Ryzyka i Bezpieczeństwa. 

Bardzo dobrze
ETLGCPInformatica Power Center
Dobrze
BashPL/SQLSQLLinuxOracle DatabaseBig DataScheduleINPostgreSQLPythonGroovyGitGoogle Data StudioGrafana

 • Budowanie procesów zasilania operacyjnej składnicy danych,
 • Projektowanie i realizacja rozwiązań informatycznych w obszarze zasilania danych,
 • Analiza danych oraz przygotowywanie dla nich modeli logicznych i fizycznych,
 • Strojenie zapytań SQL na bazie Oracle, GCP Big Query
 • Przygotowywanie datamartów tematycznych,
 • Tworzenie koncepcji rozwiązań i implementacja rozwiązań w oparciu o wymagania i potrzeby biznesu
 • Usuwanie incydentów i branie udziału w rozwiązywaniu problemów,
 • Wspieranie testów i wdrażania zmian w zakresie procesów zasilania danych,
 • Pomaganie przy serwisowaniu wdrożonego oprogramowania,
 • Pracowanie zgodnie z modelem DevOps

 

 •  Co najmniej 2-letniego doświadczenia jako develeoper ETL w obszarze procesów integracji danych
 • Znajomość języków: bash, SQL, PL/SQL,
 • Posługiwanie się Informatica Power Center na poziomie developerskim,
 • Korzystanie z systemu operacyjnego linux na poziomie zaawansowanego użytkownika,
 • Bardzo dobra znajomość relacyjne bazy danych Oracle,
 • Dobra znajomość rozwiązań około - bazodanowych w Platformie GCP (Google Cloude Platform)
 • Doświadczenie w pracy z dużymi wolumenami danych ~100TB,
 • Umiejętności analitycznego myślenia i szybkiego przyswajania wiedzy
 • Samodzielności i kreatywności w rozwiązywaniu problemów
 • Terminowości i rzetelności w realizacji projektów


Dodatkowe atuty to znajomość:

 • aplikacji do harmonogramowania zadań ScheduleIN,
 • baz danych PostgreeSQL, MySQL,
 • technologii Big Data: Big Query, Hive, Presto DB,
 • języki : Python , Rust , Groovy,
 • repozytorium GIT,
 • aplikacji do raportowania i budowania dashboardów np. Google Data Studio, SuperSet,
 • narzędzi do monitorwania np. grafana,
 • rozwiązań chmurowych wykorzystywanych w procesach ładowania danych np.. data flow, nifi

 

Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny

Udogodnienia w biurze

 • Zimne napoje
 • Gorące napoje

PKO BP Finat

Warszawa
250-300

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.