PKO BP Finat Sp. z o. o. oferuje kompleksowe usługi agenta transferowego i usługi pomocnicze z wykorzystaniem rozwiązań informatycznych, operacyjnych i infrastrukturalnych. 

Aktualnie poszukujemy do naszego wewnętrznego zespołu Administratora Baz Danych Oracle.

Bardzo dobrze
Oracle Database
Dobrze
SQL
Początkujący
Linux

 • udział w projektowaniu i wdrażaniu procesów, procedur i systemów IT dla największych instytucji finansowych w Polsce,
 • Instalacja, konfiguracja i codzienna administracja środowiskami bazodanowymi Oracle,
 • monitorowanie komponentów Oracle z uwzględnieniem optymalizacji wydajności środowisk aplikacyjnych,
 • diagnozowanie codziennych incydentów i problemów wydajnościowych wpływających na działanie aplikacji biznesowych,
 • wdrażanie aktualizacji bezpieczeństwa i poprawek aplikacyjnych,
 • rozwój i doskonalenie istniejących rozwiązań DR oraz testowanie procedur odtworzeniowych,
 • udział w przygotowaniu projektów nowych i modyfikowanych systemów informatycznych oraz wprowadzaniu w nich zmian,
 • przygotowywanie środowisk pomocniczych, rozwojowych i testowych,
 • przygotowanie i nadzór nad wykonywaniem backupów.


 • minimum 3- letnie doświadczenie w administracji środowiskami Oracle DB 12c/19c,
 • znajomość języka zapytań SQL,
 • umiejętność diagnozowania problemów wydajnościowych i optymalizacja codziennych procesów,
 • doświadczenie w pracy z środowiskami wirtualnymi opartymi o Vmware, Oracle KVM oraz serwerami x86,
 • podstawowa znajomość systemów Linux (RedHat, Oracle EL) oraz usług klastrowych/HA,
 • umiejętność pracy pod presją czasu, odpowiedzialność za podległe systemy/procesy


Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny
 • Pakiet sportowy
 • Konferencje
 • Szkolenia
 • Premie

Udogodnienia w biurze

 • Parking dla rowerów
 • Zimne napoje
 • Gorące napoje
 • Prysznic
 • Imprezy integracyjne

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.