Projekty z dziedziny obsługi systemów dla transportu publicznego. 

 • przetwarzanie dużych ilości danych diagnostycznych i sterujących
 • system czasu rzeczywistego, 24/7
 • predictive maintenance
 • integracja systemów w pojazdach z systemami przewoźników 
 • usługi sterujące urządzeniami i systemami
 • wymiana danych pomiędzy pojazdami i systemami
 • praca z urządzeniami, protokołami firm trzecich (różnego poziomu)
 • monitorowanie stanu urządzeń 

Bardzo dobrze
.NET/C#REST
Dobrze
MS SQLWindowsLinuxMqtt/RabbitMqDocker

 • Tworzenie usług działających 24/7 przetwarzających sygnały i dane w czasie rzeczywistym
 • Udział w projektowaniu architektury złożonego systemu
 • Udział w projektowaniu i realizacji wdrożeń
 • Testowanie usług i systemów 
 • W przypadku zainteresowania GUI - udział w projektowaniu i programowaniu GUI / aplikacji

 • Umiejętność budowania usług REST, usług przetwarzających dane 24/7
 • Doświadczenie w pracy z bazami danych z poziomu aplikacji i usług (preferowany SQL Server)
 • Znajomość narzędzi programistycznych, projektowania, monitorowania oprogramowania
 • Umiejętność aktywnego poszukiwania rozwiązań i uzgadniania ich w zespole
 • Szerokie spojrzenie na technologię

neosystem.pl

Warszawa
15

Jesteśmy firmą programistyczną, skupiającą się przede wszystkim na rozwiązaniach z dziedziny transportu publicznego, ale nie tylko. Tworzymy systemy klasy IoT, pracujemy z różnego rodzaju urządzeniami. 

Kluczowe obszary działania:

 • diagnostyka w systemach kolejowych i autobusowych
 • systemy informacji pasażerskiej i reklam
 • systemy biletowe w pociągach i autobusach
 • systemy zliczania pasażerów

ale też:

 • systemy zarządzania procesami 
 • metki elektroniczne
 • automatyzacje i robotyzacje procesów
 • integracja systemów 

Pracujemy często ze sprzętem - konsolami, monitorami LCD, tablicami LED, urządzeniami audio, różnego rodzaju czujnikami, drukarkami itp.