Zatrudnione osoby będą uczestniczyć w budowie nowych aplikacji, działających w platformie workflow, stworzonej i rozwijanej przez nasz zespół. Budowane aplikacje mają służyć do sterowania przepływem procesów biznesowych, realizowanych przez back-office banku oraz do integracji systemów informatycznych banku i instytucji z państwowych (wykorzystując udostępnione przez nie usługi).

Dobrze
.NET Core

 • .Net CORE 5.0+ ( doświadczenie w pracy z .Net CORE min 2 lata),
 • C#,
 • TypeScript i JavaScript,
 • Microsoft SQL Server.

Nice to have

 • React,
 • PostgreSQL,
 • bazy noSQL (Elasticsearch, Mongo, CosmosDB),
 • MassTransit,
 • Tworzenie aplikacji opartych na MS Azure,
 • Tworzenie aplikacji opartych o architekturę microserwisów,
 • Znajomość wzorców projektowych.

Udogodnienia w biurze

 • Zimne napoje
 • Gorące napoje
 • Imprezy integracyjne

PKO BP Finat

250-300

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.