Pracujemy nad systemem rozproszonym działającym na wojskowych platformach mobilnych, przeznaczonym do wspomagania procesów rozpoznania, planowania działań oraz kierowania walką.

Kluczowe funkcjonalności biznesowe systemu są udostępniane dla użytkowników jako aplikacje typu desktop. Narzędzia wspomagające, monitorujące i zarządzające często przyjmują postać aplikacji Web i są dostępne przez przeglądarkę internetową.

Oprogramowanie tworzone jest w architekturze zorientowanej na usługi, gdzie poszczególne jego podsystemy i komponenty mogą powstawać z użyciem rożnych stosów technologicznych (JAVA, C++, .NET), każdorazowo biorąc pod uwagę potrzeby i istotne uwarunkowania w projekcie. Najszerzej jednak jest używany stos technologiczny oparty na JAVA, gdyż w wybranych obszarach tworzonego systemu (np. GIS) istnieje konieczność integracji komponentów opartych na tej właśnie technologii.

Warstwa biznesowa systemów opiera się na złożonych modelach dziedzinowych definiowanych przez standardy militarne i w znacznym stopniu nawiązuje do elementów spotykanych przy tworzeniu systemów w oparciu o koncepcję MDA.

Oprogramowanie musi zapewniać wysoką dostępność informacji (czas, zakres), spójność informacji (wiarygodne informacje o kluczowym znaczeniu) oraz odporność na uszkodzenia w dynamice walki (np. zniszczenie elementów infrastruktury) co powoduje, że realizacja wszystkich zakładanych celów jest poważnym wyzwaniem.

System do przepływu informacji wykorzystuje sieci taktyczne o małej i mocno zmiennej przepływności oraz znacznych opóźnieniach. Istotnym elementem oprogramowania jest zbieranie, filtrowanie, agregacja i prezentacja przetwarzanych informacji na mapach cyfrowych (2D, 3D), a także dystrybucja tych informacji w czasie zbliżonym do rzeczywistego w rozproszonych strukturach ugrupowania bojowego.

System ma także dostarczać narzędzi do pracy grupowej w oparciu o mapę taktyczną i posiadać szereg dedykowanych funkcjonalności specjalistycznych (np. ostrzeganie o zagrożeniach, planowanie trasy, wyznaczanie pokryć, agregacja informacji, rekomendowanie, itp.).

Bardzo dobrze
Java

Zadania: 

 • tworzenie kodów źródłowych oprogramowania aplikacji desktopowych,
 • testowanie wytworzonego oprogramowania,
 • aktywne proponowanie własnych rozwiązań,
 • udział w testach i badaniach produktów końcowych,
 • prowadzenie i aktualizacja dokumentacji technicznej projektu.


Nasze wymagania:

 • wykształcenie wyższe kierunkowe (informatyka i pokrewne) lub wykształcenie wyższe uzupełnione doświadczeniem w programowaniu,
 • praktyczna znajomość Java v.8 (Core) lub nowsze,
 • umiejętność stosowania UML,
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca pracę z dokumentacją techniczną,
 • otwartość na rozwijanie swoich umiejętności i dzielenia się wiedzą w zespole.

Mile widziane:

 • doświadczenie w projektowaniu aplikacji desktopowych,
 • znajomość JavaFX,
 • znajomość metodyki TDD.

Oferujemy:

 • ciekawą, odpowiedzialną i ambitną pracę, oraz możliwość zdobycia specjalistycznej wiedzy,
 • stały rozwój kompetencji, rozbudowany system szkoleniowy, działanie w zespole profesjonalistów,
 • zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę lub umowę B2B,
 • pakiet benefitów firmowych (prywatna opieka medyczna, dofinansowanie do karty Multisport, Medicover Sport, dofinansowanie do wypoczynku, inne),
 • dofinansowanie kształcenia na studiach wyższych, podyplomowych i doktoranckich,
 • pracę w dynamicznie rozwijającej się firmie, która stawia na ludzi przedsiębiorczych, otwartych i zaangażowanych.

Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny
 • Pakiet sportowy
 • Pakiet sportowy dla rodziny
 • Kursy językowe
 • Konferencje
 • Szkolenia
 • Książki

Udogodnienia w biurze

 • Parking dla samochodów
 • Parking dla rowerów
 • Prysznic

rozmowa telefoniczna
testy wiedzy z obszaru programowania
spotkanie z przedstawicielem HR oraz Szefem Zespołu
informacja zwrotna

PIT-RADWAR S.A.

Warszawa
1500

Jesteśmy pionierem w Europie Środkowej w zakresie produkcji systemów radiolokacyjnych, wspomagania rozpoznania, dowodzenia oraz systemów przeciwlotniczych i przeciwrakietowych.

Pracujemy w interdyscyplinarnych zespołach wytyczając nowe granice możliwości technicznych, które zwiększają bezpieczeństwo Polski. Opracowując systemy o wysokim stopniu złożoności łączymy stosowanie sprawdzonych rozwiązań pozostawiając przestrzeń do eksperymentowania i wniesienia nowej perspektywy, która pozwoli udoskonalać obecne rozwiązania. Dołączając do naszego Zespołu Badań i Rozwoju będziesz projektować przełomowe systemy dla Sił Zbrojnych RP i testować je na poligonach.

Razem z nami:

 • twórz i rozwijaj autonomiczne programy systemów uzbrojenia,
 • projektuj nowe doświadczenia użytkownika w zakresie systemów rozpoznania,
 • wdrażaj innowacje w laboratorium na terenie Spółki i na terenie jednostek wojskowych.

Poszukujemy osób które:

 • chcą wykorzystać swoją wiedzę i umiejętności w innowacyjnych, ambitnych, unikatowych i długoterminowych projektach,
 • chcą rozwijać się poprzez współpracę z wysoko wykwalifikowaną kadrą inżynierską i naukową,
 • cenią stabilizację zatrudnienia, przyjazne środowisko pracy oraz równowagę między życiem osobistym i zawodowym.

Zapewniamy ciekawą pracę w projektach, które umożliwiają stałe poszukiwanie nowych koncepcji i rozwiązań w celu tworzenia innowacyjnych produktów wykorzystujących najnowsze technologie przy jednoczesnym spełnianiu najnowszych standardów NATO oraz rygorystycznych wymogów niezawodnościowych. Efekty pracy całych zespołów pozwalają stale poszerzanie oferty firmy o nowoczesne rozwiązania w pełni dostosowane do wymagań współczesnego pola walki.

Praca w PIT-RADWAR daje możliwość udziału w pełnym cyklu życia wyrobów od analizy i określenia wymagań, poprzez projektowanie, produkcję, badania zakładowe i poligonowe prowadzone w ramach prac badawczo-rozwojowych we współpracy z Siłami Zbrojnymi RP.

PIT-RADWAR dodatkowo daje możliwość rozwoju przez udział w pracach grup roboczych NATO oraz zapewnia wsparcie podczas pisania prac magisterskich i doktorskich.