Do zespołu rozwijającego aplikację mobilną IKO szukamy iOS DEVELOPERA. 

Dobrze
iOSSwiftGitXcodeCocoaPodsSwiftLintdependency injection

Poszukiwane kompetencje

 • 2 lata doświadczenia w zakresie programowania na platformę iOS (Swift i/lub Objective-C)
 • Znajomość wzorców projektowych
 • Znajomość Git, Xcode, CocoaPods, SwiftLint
 • Podstawowa znajomość technologii dependency injection

Dodatkowe atuty:

 • Znajomość natywnego programowania na platformę iOS z wykorzystaniem C/C++
 • Znajomość Gerrit, Gitlab, procesu GitFlow
 • Dobra znajomość zagadnień związanych z procesem CI/CD oraz narzędzi typu Jenkins, wiedza o działaniu fastlane, codesign
 • Doświadczenie w zarządzaniu aplikacją w sklepie AppStore oraz zarządzaniu kontem na ProvisioningPortal oraz korzystanie z usług Firebase
 • Doświadczenie w stosowaniu SOLID
 • Doświadczenie w korzystaniu z JIRA/Confluence
 • Doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych

 

Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.