Poszukujemy Inżynierów DevOps o poniższych kompetencjach na potrzeby rozwoju platformy Machine Learning Ops, którą budujemy w oparciu o chmurę Google.

Dobrze
KubernetesAWSLinux
Początkujący
AzurePythonJavaMachine Learning

 • analiza i implementacja rozwiązań automatyzujących pracę Data Scientist
 • automatyzacja i wsparcie procesów wdrożeniowych (Terraform, Jenkins, Kubernetes)
 • research nowych rozwiązań w obszarach: MLOPS, GCP
 • wsparcie Data Scientist przy rozwiązywaniu problemów z platformą

 

 • dobra znajomość Kubernetes
 • dobra znajomość Google Cloud Platform (preferowane), AWS, Azure (opcjonalnie) w zakresie architektury, IAM, compute, sieci, autoskalowania, kontroli kosztów
 • znajomość Pythona lub Javy
 • doświadczenie z rozwiązaniami CI/CD (Jenkins, Ansible)
 • znajomość Linux, Git
 • podstawowa znajomość Terraform
 • mile widziane: doświadczenie z rozwiązaniami MLOps oraz Machine Learning

 

Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny
 • Konferencje
 • Szkolenia

Udogodnienia w biurze

 • Parking dla rowerów
 • Zimne napoje
 • Gorące napoje
 • Prysznic
 • Imprezy integracyjne

rozmowa HR + rozmowa techniczna

PKO BP Finat

Warszawa
250-300

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.