Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie pracowała przy projekcie aplikacji GPS Guardian. Jest to aplikacja służąca do prezentacji danych pochodzących z urządzeń telematycznych zainstalowanych w pojazdach/urządzeniach klientów. Aplikacja jest rozwijana w Angular (obecnie wersja 14) przy użyciu TypeScript. Główne wykorzystywane biblioteki to:

  • Agnular Material,
  • MapBox GL,
  • Redux,
  • Google Maps JavaScript API,
  • Syncfusion. 

Backend aplikacji budowany jest w .Net Core, komunikacja pomiędzy aplikacją frontendową oraz backendową odbywa się poprzez REST API. Większość czasu poświęcamy na wprowadzanie nowych funkcjonalności. 

Dobrze
JavaScript/TypeSciptHTML5CSS3
Początkujący
Angular

  • Wdrażanie nowych funkcjonalności,
  • Naprawa błędów, 
  • Tworzenie nowych widoków/komponentów na bazie dokumentacji oraz makiet (Adobe XD).
  • Poszukiwanie i dobieranie narzędzi/bibliotek odpowiednich do rozwiązywanych zadań
  • Pisanie dokumentacji na Confluence,


W skali od 1-3 (3 to najlepsze dopasowanie)

1 - osoba stawiająca pierwsze komercyjne kroki w tworzeniu aplikacji z wykorzystaniem Angular, znająca techonogie webowe (JS, HTML, CSS) w stopniu wystarczającym do tworzenia stron internetowych i prostych aplikacji.

2 - możesz pochwalić się prywatnym projektem aplikacji stworzonej w Angular bądź innym frameworku.

3 - posiadasz co najmniej kilkumiesięczne komercyjne doświadczenie w tworzeniu aplikacji frontendowych z wykorzystaniem Angular bądź innego frameworka.

Rozmowa techniczna
Krótkie zadanie do wykonanie (nie podczas rozmowy)
Rozmowa techniczna na temat rozwiązania

Geotik

10-20

Geotik to firma świadcząca usługi telematyczne i telemetryczne dla swoich klientów już od 15 lat. Nasz sztandarowy produkt GPS Guardian użytkowany jest przez setki użytkowników z branż takich jak: spedycja, przewóz osób, służby publiczne, carsharing, wypożyczalnie samochodów, budowlana.