Praca w zespole zajmującym się rozwojem i utrzymaniem systemów w obszarze obiegu dokumentów i automatyzacji procesów biznesowych.

Very well
BPMNCIConfluenceEnterprise ArchitectJIRARUML

 • Wsparcie definicji wymagań biznesowych
 • Wsparcie Architekta w opracowaniu koncepcji realizacji rozwiązania
 • wykonywanie analiz wstępnych i szczegółowych rozwiązania,
 • analiza potrzeb biznesowych oraz ich dekompozycja,
 • współudział w opracowaniu technologicznej koncepcji rozwiązania,
 • tworzenie i aktualizacja dokumentacji analitycznej
 • wsparcie w opracowywaniu warunków realizacji inicjatyw (szacowanie pracochłonności wdrażanych rozwiązań w systemie),

MUST

 • Umiejętność projektowania i implementacji procesów na platformie FileNet/ IBM Case Manager 5.x /
 • minimum 5 lat doświadczenia w roli analityka po stronie IT
 • Wykształcenie: wyższe (kierunki informatyczne, ekonomiczne, techniczne)
 • Znajomość dobrych praktyk analitycznych oraz wypracowany warsztat procesowy i narzędziowy w prowadzeniu analizy systemowej,
 • Znajomość dobrych praktyk procesu wytwarzania oprogramowania
 • Samoorganizacja i dążenie do przejmowania odpowiedzialności za realizację zadań
 • Umiejętność facylitacji dyskusji pomiędzy interesariuszem biznesowym a zespołem developerskim,
 • Umiejętność współpracy z zespołem dostawcy, w tym odbiór produktów prac pod kątem zgodności z przyjętymi ustaleniami, standardami i terminami,
 • Umiejętność organizacji współpracy z zespołem biznesowym - prowadzenie warsztatów, wywiadów, spotkań projektowych
 • Znajomość zagadnień i standardów z obszaru inżynierii oprogramowania,
 • Znajomość notacji BPMN i UML,
 • Znajomość narzędzi: JIRA, Confluence, Enterprise Architect
 • Praktyczne doświadczenie projektach wdrożeniowych systemów workflow lub automatyzacji procesów;
 • Doświadczenie w rozwoju systemów na platformie FileNet/ IBM Case Manager 5.x /

NICE TO HAVE

.• minimum 3 lata doświadczenia w projektach dotyczących rozwoju na platformie FileNet/ IBM Case Manager 5.x

Luxoft Poland

Warsaw
1500

Luxoft, a DXC Technology Company, is a global digital strategy and software engineering firm with about 18,000 international employees within its 44 offices in 21 countries. It is headquartered in Zug, Switzerland. 

In 2000, Luxoft was established in Moscow under the direction of Dmitry Loschinin. In 2008 it acquired ITC Networks in Bucharest. In 2013, Luxoft was listed on the New York Stock Exchange, following an initial public offering of 4.1 million shares at $17.00 per ordinary share.  

In January 2019, Luxoft was acquired by U.S. company DXC Technology. Luxoft partnered with LG Electronics to create a next-generation Autonomous Mobility concept vehicle that integrates consumers' personalized digital lifestyles into a driving experience. Luxoft enabled Switzerland's first Blockchain based e-vote platform with the City of Zug and Hochschule Luzern's Blockchain Lab.

Luxoft, a DXC Technology Company is a world-renowned company. It has been present on the Polish market for over 11 years. We have offices in Krakow, Warsaw, Wroclaw, and Tri-City. We employ almost 2,000 experienced experts carrying out projects for over 40 clients from the financial, automotive, medical, tourist industries, etc. We work for many international clients, including the USA, Great Britain, and Switzerland.

So far, Luxoft Poland has made a name for itself as a company that offers work on innovative projects, we offer various experiences in the field of IT, opportunities for rapid development, an extensive training program, and attractive benefits for employees.

At present, 62% of Luxoft Poland employees come from Poland, and 38% from around 50 countries, including Ukraine, Brazil, Russia, India, Belarus, Turkey, Spain, Portugal, Italy, Romania, USA, etc.

At Luxoft, a DXC Technology Company, as much as 85 percent of employees are experts with the "Senior" experience level, with at least five years of experience. We care about our employees, so every day we try to provide them with the best possible conditions for work and development.

Technology is our passion! We focus on top engineering talent means that you will be working with the best industry professionals from around the world. Because of that, Luxoft is a global family with an epic atmosphere – we love what we do!