Praca nad rozwijaniem i utrzymaniem systemów związanych z konfiguracją i obsługą Smart Home


Dobrze
HTML5AngularREST APICSS

 • ścisła współpraca z zespołami backend'owymi
 • praca z wykorzystaniem metodyk zwinnych i klasycznych
 • proponowanie usprawnień w ramach wytwarzania oprogramowania oraz działania zespołów projektowych
 • dekompozycja zadań na szczegółowe zadania do realizacji oraz estymowanie czasu realizacji tych zadań
 • tworzenie i utrzymywanie dokumentacji technicznej
 • debugowanie oraz wyszukiwanie błędów w aplikacji, usuwanie błędów


 • Angular 10+
 • programowanie reaktywne - RxJS
 • programowanie funkcyjne i obiektowe
 • HTML5 + CSS + SASS
 • TypeScript
 • ES6
 • GIT (GitFlow)
 • REST API
 • doświadczenie w realizacji projektu komercyjnego
 • doświadczenie w pisaniu testów jednostkowych - Karma + Jasmine
 • doświadczenie w pracy zespołowej
 • znajomość i stosowanie standardów branżowych oraz dobrych praktyk
 • znajomość języka angielskiego umożliwiająca komunikację


Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny
 • Pakiet sportowy
 • Pakiet sportowy dla rodziny
 • Kursy językowe
 • Szkolenia

Udogodnienia w biurze

 • Parking dla samochodów
 • Gorące napoje
 • Owoce
 • Przekąski
 • Prysznic
 • Pokój relaksu
 • Imprezy integracyjne

Fibar Group