Dla naszego klienta poszukujemy Programista Jira do działań w zakresie kreowania i wdrażania nowych rozwiązań. Jesteśmy w trakcie cyfrowej transformacji i szukamy osób, które zechcą współtworzyć Agile’ową kulturę i wyznaczać nową jakość pracy w Banku oraz współtworzyć najlepsze rozwiązania technologiczne.

Dobrze
JIRAConfluenceScriptRunner

Odpowiadasz za administrowanie, rozwój i konfigurację narzędzi Atlassiana.

 •  Wspierasz użytkowników z obszaru biznesowego oraz IT.
 •  Modelujesz procesy biznesowe.
 •  Zajmujesz się zagadnieniami związanymi z zarządzaniem Jira na poziomie aplikacyjnym, jej konfiguracją i integracją z systemami zewnętrznymi lub innymi aplikacjami oraz poprzez dedykowane wtyczki i dodatki.
 •  Rozwijasz, wdrażasz i testujesz dedykowane rozwiązania oparte na Jira, służące m.in. do: obsługi procesów biznesowych, wspierania projektów informatycznych, organizacji pracy zespołów.
 •  Wykonujemy podstawowe czynności administracyjne na serwerze aplikacyjnym np. modyfikacja plików konfiguracyjnych, uruchamianie/zatrzymanie usługi.
 •  Wykonujesz raporty na potrzeby realizowanych projektów.
 •  Wspierasz narzędziowo pracę Dyscypliny Platformy Rozwoju Oprogramowania oraz Formacji Transformacji Chmurowej.

 • Masz doświadczenia w pracy z narzędziami firmy Atlassian - Jira (Data Center), Confluence, Jira Service Management w zakresie rozwoju i/lub utrzymania systemu.
 • Na co dzień rozwiązywałeś problemy zgłaszane przez użytkowników.
 • Znasz i potrafisz się sprawnie poruszać w najpopularniejszych rozszerzenia np. ScriptRunner, Insight, xRay, eazyBI, Structure.
 • Posiadasz umiejętność programowania niezbędne do tworzenia skryptów w ScriptRunnerze (Groovy/Java).
 • Znasz SDK Atlassian i REST API.
 • Jesteś samodzielny, dokładny, sumienny i posiadasz wysoko rozwinięte umiejętności interpersonalne.
 • Twoja znajomość języka angielskiego umożliwia pracę z dokumentacją techniczną.

PKO BP Finat

Warszawa
250-300

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.