PKO BP to ciągle rozwijający się bank. W związku z dużymi projektami i potrzebą rozbudowania naszych zespołów o analityków/osoby raportujące poszukujemy nowych i chętnych do dalszego rozwoju osób.

Bardzo dobrze
SQLExcel

 • wykonujesz analizy ad-hoc,
 • tworzysz raporty lub data marty lub interfejsy na potrzeby działalności jednostek biznesowych i sprawozdawczych,
 • analizujesz jakość danych i dbasz o spójność założeń biznesowych przygotowywanych zestawień,
 • analizujesz możliwość pozyskania nowych danych źródłowych wymaganych do opracowania setów danych,
 • wykonujesz analizę wpływu zmian w systemach źródłowych na procesy w hurtowni danych,
 • opracowujesz dokumentację procesów w HD a także tworzysz przypadki testowe i wykonujesz testy,
 • diagnozujesz potrzeby odbiorców biznesowych i określasz sposoby ich realizacji,
 • automatyzujesz cykliczne zestawienia,
 • przygotowujesz zestawienia będące podstawą do przekazania danych do instytucji zewnętrznych.

 • posiadasz wyższe wykształcenie,
 • masz doświadczenie w pracy związanej z analizą danych w podmiotach rynku finansowego,
 • znasz język SQL i umiesz pracować z relacyjnymi bazami danych,
 • masz umiejętność automatyzacji zadań powtarzalnych,
 • bardzo dobrze znasz pakiet MS Office,
 • potrafisz analitycznie myśleć i wyciągać wnioski,
 • umiesz pracować zespołowo oraz pod presją czasu, 
 • masz doświadczenie w zakresie przygotowywania raportów (wizualizacja danych),
 • masz umiejętności współpracy z odbiorcami zarówno biznesowymi jak i IT,
 • umiesz dobrze organizować swoją pracę.

Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny
 • Pakiet sportowy
 • Konferencje
 • Szkolenia
 • Premie

Udogodnienia w biurze

 • Parking dla rowerów
 • Zimne napoje
 • Gorące napoje
 • Prysznic
 • Imprezy integracyjne

PKO BP Finat

Warszawa
250-300

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.