Dla naszego klienta poszukujemy Devops Engineer do działań w zakresie kreowania i wdrażania nowych rozwiązań. Jesteśmy w trakcie cyfrowej transformacji i szukamy osób, które zechcą współtworzyć Agile’ową kulturę i wyznaczać nową jakość pracy w Banku oraz współtworzyć najlepsze rozwiązania technologiczne.

Bardzo dobrze
CI/CDLinuxApache
Dobrze
KubernetesPythonAzure

 • rozwój i utrzymanie procesów Continuous Integration oraz Continuous Delivery
 • automatyzacja procesów zarządzania rozproszonymi systemami
 • zarządzanie konfiguracją
 • zarządzanie systemami monitoringu systemów i aplikacji
 • analiza i rozwiązywanie problemów zgłaszanych przez zespoły developerskie i utrzymaniowe
 • integracja komponentów oprogramowania i aplikacji w działające systemy
 • zarządzanie użytkownikami i prawami dostępu na środowiskach deweloperskich, integracyjnych i testowych

 • posiadasz wykształcenie informatyczne lub pokrewne
 • posiadasz doświadczenie w administracji serwerami działającymi pod kontrolą systemu operacyjnego Linux
 • posiadasz doświadczenie w pracy z narzędziami obszaru komponentów aplikacyjnych, sieciowych i baz danych, takimi jak Apache, nginx, IIS, Tomcat, MySQL, PostgreSQL, Oracle SQL, Microsoft SQL Server itp.
 • posiadasz doświadczenie w pracy z narzędziami CI/CD (GIT, SVN, Gerrit, Jenkins, Maven, Docker itp.)
 • posiadasz praktyczną znajomość narzędzi do orkiestracji/zarządzania konfiguracją (Ansible, Puppet, Chef, Openshift, Kubernetes, Terraform)
 • posiadasz praktyczną wiedzę na temat technologii chmurowych (Microsoft Azure, Amazon AWS, Google Cloud)
 • posiadasz podstawową znajomość narzędzi do wirtualizacji
 • potrafisz szybko pozyskiwać i przyswajać wiedzę oraz analizować działanie skomplikowanych systemów informatycznych
 • mile widziana znajomość: ElasticSearch, Kibana, InfluxDB, Grafana
 • znasz i stosujesz na co dzień zagadnienia związane ze skalowalnością i wydajnością systemów
 • znasz co najmniej jeden język skryptowy (python, ruby, bash, perl)
 • znasz język angielski stopniu umożliwiającym swobodne posługiwanie się dokumentacja techniczną

Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny

PKO BP Finat

Warsaw
250-300

PKO BP Finat  - Spółka z Grupy PKO BP, która świadczy kompleksowe usługi firmom z sektora finansowego – m.in.: usługi agenta transferowego, księgowości funduszy i spółek. Specjalizuje się również w outsourcingu kompetencyjnym specjalistów IT, zespołów projektowych oraz procesów informatycznych – dysponuje bazą 10 tysięcy ekspertów. Oferuje najwyższe standardy obsługi i wsparcia, opierając się na autorskich systemach informatycznych i korzystając z wieloletniego doświadczenia.