Nasze wymagania

 • doświadczenie w zakresie administrowania aplikacjami,
 • umiejętność analizowania zdarzeń z różnych źródeł i wykorzystywanie ich w celu analizy problemów,
 • znajomość narzędzi informatycznych do monitoringu,
 • umiejętność analizowania problemów wydajnościowych,
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z Java i SQL,
 • umiejętności pracy zespołowej,
 • chęć zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.

 • pełnienie nadzoru i opieki technicznej nad systemami informatycznymi wpierającymi sprzedaż, działającymi w trybie ciągłym na platformach mikro-serwisowych,
 • obsługa i analiza incydentów/problemów związanych z działaniem aplikacji,
 • przygotowywanie i wdrażanie zmian w aplikacji we współpracy z dostawcami wewnętrznymi/zewnętrznymi (zbieranie, analiza wymagań, definiowanie zakresu zmian, modelowanie, tworzenie specyfikacji funkcjonalnych, tworzenie scenariuszy testowych, przeprowadzanie testów),
 • utrzymywanie i opieka nad rozwiązaniem do testów automatycznych,
 • współpraca z podwykonawcami, współrealizowanie prac, testowanie i odbiór rozwiązań, koordynacja wdrożeń, weryfikacja wycen prac programistów,
 • udział w projektach dotyczących budowy i rozbudowy funkcjonalności aplikacji,
 • planowanie i wykonywanie testów wydajnościowych aplikacji, analiza wyników i ścisła współpraca z zespołami w celu optymalizacji rozwiązań,
 • bieżąca współpraca z jednostkami biznesowymi w zakresie eksploatowanych aplikacji.

 • doświadczenie w zakresie administrowania aplikacjami,
 • umiejętność analizowania zdarzeń z różnych źródeł i wykorzystywanie ich w celu analizy problemów,
 • znajomość narzędzi informatycznych do monitoringu,
 • umiejętność analizowania problemów wydajnościowych,
 • mile widziana znajomość zagadnień związanych z Java i SQL,
 • umiejętności pracy zespołowej,
 • chęć zdobywania wiedzy i podnoszenia kwalifikacji.

RTV EURO AGD

Warszawa
>7000

Jesteśmy liderem branży RTV i AGD w Polsce. Zatrudniamy ponad 7500 Pracowników w różnych obszarach naszej firmy. Swoją działalność rozpoczęliśmy w 1990 roku i od początku dysponujemy wyłącznie polskim kapitałem. Dziś posiadamy prawie 300 sklepów stacjonarnych w blisko 200 miastach na terenie Polski, własny Contact Center w Lublinie, Magazyny w Sokołowie, Pruszkowie i Grodzisku Mazowieckim, 16 Centrów Logistycznych na terenie całego kraju oraz największy sklep internetowy w Polsce – euro.com.pl.