Będziesz mieć realny wpływ na rozwój DOZ.pl, największego serwisu sprzedażowego w obszarze zdrowia w Polsce. W codziennej pracy zapewniamy realizację wielu ciekawych projektów i wyzwań w myśl zasady "Sky is not the limit" :)

Bardzo dobrze
PHP JenkinsGitMySQL Redis / Rabbit

Na stanowisku Programista PHP / DevOps w DOZ.pl będziesz:

 • tworzyć i rozwijać aplikacje PHP, pisać optymalne zapytania SQL
 • dostarczać i utrzymywać platformę produkcyjną oraz wspierać Zespoły Developerskie 
 • konteneryzować i konfigurować w środowisku Microsoft Azure, DevOps
 • automatyzować powtarzalne czynności przy pomocy Jenkins;
 • monitorować dostępność oraz prawidłowe działanie aplikacji;
 • nieustannie poprawiać jakość niefunkcjonalnych aspektów aplikacji (stabilność, wydajność, security)
 • doskonalić swoje umiejętności w Zespole świetnych Specjalistów 
  i Ekspertów.


Wyślij swoje CV jeśli:

 • umiesz konfigurować CI/CD
 • masz doświadczenie w pracy z Kubernetes;
 • znasz od strony praktycznej rozwiązania chmurowe np. Microsoft Azure
 • znasz mechanizmy optymalizacji, oraz masz doświadczenie z rozwiązaniami High Availability
 • pracowałeś/aś w środowisku Linux.

Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny
 • Pakiet medyczny dla rodziny
 • Pakiet sportowy
 • Pakiet sportowy dla rodziny
 • Konferencje
 • Szkolenia
 • Premie
 • Akcje

Udogodnienia w biurze

 • Parking dla rowerów
 • Zimne napoje
 • Gorące napoje
 • Owoce
 • Imprezy integracyjne

DOZ S.A.

Warsaw
5000

Przeformatuj Nasz Dział IT!

Jesteśmy spółką  za­rzą­dza­ją­ca naj­więk­szą w kra­ju sie­cią DOZ Ap­tek dbam o zdro­wie, któ­ra li­czy bli­sko 1000 pla­có­wek. Jesteśmy naj­więk­szym pra­co­daw­cą na ryn­ku ap­tecz­nym. Za­trud­niamy po­nad 4 500 pracowników, któ­rzy dba­ją o bez­pie­czeń­stwo le­cze­nia far­ma­ko­lo­gicz­ne­go 4,5 miliona Pa­cjen­tów mie­sięcz­nie.

Nasz Dział IT tworzy ponad 80 Pracowników w 3 różnych lokalizacjach:  Warszawa, Łódź, Olsztyn.

DOZ to nie tylko Apteki stacjonarne, ale również największy portal e-commerce na rynku farmaceutycznym.

Jeśli chcesz wspólnie z nami tworzyć ulubioną Aptekę miliona Polaków zapoznaj się z naszą ofertą i dołącz do DOZ! Nieustannie się rozwijamy i poszukujemy Specjalistów, którzy nam w tym pomogą.