We are looking for such profiles in a different teams.

You are welcome to apply with friends!

What you will be doing? 👇

 • Creating scripts for test automation
 • Understanding the app context and propose improvements that lead to higher test quality
 • Collaborate with developers and other testers organized in an agile setup
 • Test preparation & test execution
 • Supports and coordinates the execution of the test
 • Analyzes the business & technical specifications
 • Definition of test cases
 • Defect management
 • Assists with test planning
 • Creates the test definition
 • Run tests and retests
 • Document the test results
 • Document the deviations

Which technology & skills are important for us? 👌

 • Good knowledge of test management and test tools (creation of test cases, manage the test execution and analyse as well as manage defects)
 • Strong analytical and problem-solving skills
 • Basic knowledge of any object-oriented programming language
 • Experience in creating test documentation
 • Ability to deliver high-quality automated tests
 • Understanding of application development
 • English - B2 level


Nice to have:

 • Willingness to grow in Test Area
 • Experience in working with agile methodology will be highly valued


Do not worry, if you do not have experience in some of the points - we will provide trainings for you! 

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Language courses
 • Financial bonus

Relocation package

 • Visa Services

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Lunches
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events

Commerzbank jest jednym z największych niemieckich banków. Posiada biura w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Oferuje szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych.

W Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce rozwijamy i wdrażamy projekty w dwóch kluczowych obszarach:

 • departament IT tworzy i zarządza aplikacjami pozwalającymi na pełną cyfryzację procesów biznesowych,
 • departament zarządzania ryzykiem odpowiada za prace analityczne i programistyczne w dziedzinie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Jesteśmy laureatem konkursu "Solidny Pracodawca Roku 2019", w którym zostaliśmy wyróżnieni za prowadzenie polityki personalnej zgodnej z najlepszymi praktykami na polskim rynku pracy.