In your role as a Big Data Engineer, you will be responsible for the continuous development, Implementation and Maintenance of the Commerzbank Compliance Data Lake on the central Hadoop Platform witch is one of the foundations of Commerzbank 4.0 Transformation to a digital technology company.

Excellent
Big DataHadoopETL

What you will be doing? 👇

 • Act as a functional lead and SPOC for the requirement and delivery management towards the main customer team based in Frankfurt (only for Senior Developer)
 • Development, implementation and maintenance of the Compliance Data Lake solution on basis of the Hadoop-Big Data-Platform using the DP CSA CAMP (Compliance agile solution-based) on a domain-specific language.
 • Creating packages for software deployment and test using CAMP as well as integration into the Compliance specific framework based on JAVA development on SparkSQL of the HDP Big Data Hadoop platform
 • Support testing including error analysis and QA measures and apply fixes accordingly as part of 3rd level support
 • Support of continuous improvement and optimization of the Software Lifecycle Processes including CAMP and CI/CD solutions

Which technology & skills are important for us? 👌

 • Experience in implementing ETL solutions and processing Frameworks on HDP Hadoop Big Data solutions
 • Implementing and maintenance of the compliance specific Framework CSA on Hadoop using Spark Framework
 • Implementation and maintenances of Big Data Solutions using Hive, Sqoop, Spark, Scala & Kafka, etc.
 • Good knowledge of Agile tools & methods (Jira, Kanban+Scrum, CI/CD processes)
 • English - B2 level

Nice to have:

 • Basic knowledge, or willingness to learn Domain-specific language (DSL)
 • Basic knowledge, or willingness to learn of UC4/Automation one
 • Basic knowledge, or willingness to learn of Banking Compliance business topics, such as Anti Money Laundering, Customer Due Diligence, KYC Scoring and Watch List Filtering

Do not worry, if you do not have experience in some of the points - we will provide trainings for you! 

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Language courses
 • Financial bonus

Relocation package

 • Visa Services

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Lunches
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events

Commerzbank jest jednym z największych niemieckich banków. Posiada biura w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Oferuje szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych.

W Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce rozwijamy i wdrażamy projekty w dwóch kluczowych obszarach:

 • departament IT tworzy i zarządza aplikacjami pozwalającymi na pełną cyfryzację procesów biznesowych,
 • departament zarządzania ryzykiem odpowiada za prace analityczne i programistyczne w dziedzinie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Jesteśmy laureatem konkursu "Solidny Pracodawca Roku 2019", w którym zostaliśmy wyróżnieni za prowadzenie polityki personalnej zgodnej z najlepszymi praktykami na polskim rynku pracy.