The Financial Engineer role is a combination of financial and technical expertise. Daily basis tasks focus on technical development however, the financial background is crucial to fully understand the business environment and requirements. Market Data team cooperates with well-known data providers such as Refinitiv or Bloomberg, as well as with Stock Exchanges over the world. 

Very well
ASP.NETC#JavaScriptT-SQLVBA

What you will be doing? 👇

 • Developing new features in existing application
 • Cooperate with business partners and support them with technical issues
 • Dealing with data and gathering financial knowledge
 • Support VBA for the spreadsheets

Which technology & skills are important for us? 👌

 • Good knowledge of ASP.Net Framework
 • Good knowledge of C#
 • Good knowledge of Java Script
 • Good knowledge of T-SQL (SQL Server)
 • Basic knowledge of VBA
 • Knowledge of financial markets, willing to gain the technical knowledge
 • English B2

Do not worry, if you do not have experience in some of the points - we will provide trainings for you! 😉

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Language courses
 • Financial bonus

Relocation package

 • Visa Services

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Lunches
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events

Commerzbank jest jednym z największych niemieckich banków. Posiada biura w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Oferuje szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych.

W Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce rozwijamy i wdrażamy projekty w dwóch kluczowych obszarach:

 • departament IT tworzy i zarządza aplikacjami pozwalającymi na pełną cyfryzację procesów biznesowych,
 • departament zarządzania ryzykiem odpowiada za prace analityczne i programistyczne w dziedzinie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Jesteśmy laureatem konkursu "Solidny Pracodawca Roku 2019", w którym zostaliśmy wyróżnieni za prowadzenie polityki personalnej zgodnej z najlepszymi praktykami na polskim rynku pracy.