Osoby zainteresowane prosimy, aby aplikując, wpisały następujący numer referencyjny: BULL/DRA/Core/Milledesk.


 • W Banku Millennium budujemy nowoczesną bankowość, u której podstaw leży zaawansowana technologia. 
 • Nasi specjaliści IT tworzą rozwiązania, z których na co dzień korzysta ok. 2 mln użytkowników. 
 • Tworzymy nowe i rozwijamy istniejące mikroserwisy REST API oparte na .NET Core i osadzone w spójnej architekturze API Gateway, zgodnie z podejściem Domain Driven Design
 • W obszarze .NET rozwijamy bankowość internetową oraz mobilną.

Dobrze
.NET CoreEntity FrameworkMS SQL / Oracle / PostgreSQLVisual Studio

 • Rozwiązujemy problemy związane ze skalowalnością, wysoką wydajnością i dostępnością systemów 
 • Rozwijamy system transakcyjny oparty na architekturze mikroserwisowej 
 • Zdobywamy wiedzę z obszaru integracji międzysystemowej, a także poznajemy najnowsze metody zabezpieczania aplikacji i komunikacji między nimi 
 • Tworzymy zabezpieczenia w systemie przeciwko atakom typu malware 
 • Współpracujemy z innymi, w tym obcojęzycznymi, zespołami programistów

 • Praktyczna znajomość technologii: .NET Core, REST Web Services, Entity Framework, zasad tworzenia mikroserwisów oraz jednego z zaawansowanych silników baz danych np.: MS SQL Server, Oracle, PostgreSQL 
 • Doświadczenie w pracy w Visual Studio lub Visual Studio Code 
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie umożliwiającym bieżącą komunikację w środowisku biznesowym 
 • Nastawienie na dzielenie się wiedzą 
 • Odpowiedzialność za wypracowane rozwiązania 
 • Umiejętność tworzenia przemyślanego kodu, uwzględniającego potrzeby biznesowe 


Mile widziane:

 • Znajomość Apache Kafka od strony programistycznej 
 • Znajomość Redis 
 • Znajomość GIT 
 • Znajomość zagadnień architektury rozproszonej 
 • Znajomość wzorca Domain Driven Design 
 • Znajomość zagadnień związanych z pisaniem testów jednostkowych 
 • Znajomość zagadnień związanych z optymalizacją aplikacji 
 • Umiejętność dokumentowania usług REST za pomocą Swagger / YAML

Pakiety i dofinansowania

 • Pakiet medyczny
 • Pakiet sportowy
 • Konferencje
 • Szkolenia
 • Premie
 • Pakiet medyczny dla rodziny
 • Pakiet sportowy dla rodziny

Udogodnienia w biurze

 • Parking dla rowerów
 • Zimne napoje
 • Gorące napoje
 • Prysznic
 • Pokój relaksu
 • Imprezy integracyjne

Bank Millennium

Warszawa
6.750

W Banku Millennium budujemy nowoczesną bankowość, u której podstaw leży zaawansowana technologia. 

Jesteśmy bankiem cyfrowym. Nasi specjaliści IT tworzą rozwiązania, z których korzystają miliony użytkowników. Projektują i rozwijają nowoczesne aplikacje dla każdego z obszarów naszej działalności, stanowiąc technologiczne DNA banku. 

Współpracujemy z wybranymi departamentami Banku w zakresie analizy wymagań, tworzenia i implementowania nowych rozwiązań. Utrzymujemy i rozwijamy istniejące systemy (development ‘in-house’)… a wszystko po to, by poprzez rozwiązania IT budować wartość biznesową oraz trwałą przewagę konkurencyjną Banku.