Opis stanowiska:

 • Zapewnienie prawidłowego funkcjonowania procesów budżetowania, raportowania i planowania finansowego;
 • Projektowanie, tworzenie oraz utrzymywanie modeli danych z wykorzystaniem Power Pivot, Power BI.
 • Odpowiedzialność za automatyzację procesów raportowania wyników i planowania krótko- i długookresowego
 • Analiza procesów planowania zintegrowanego zachodzących w organizacji pod kątem ich prawidłowego i efektywnego działania oraz proponowanie i wdrażanie uzgodnionych w nich zmian.
 • Przygotowywanie raportów, analiz oraz wizualizacji dotyczących kosztów, projektów, wyników firmy oraz wskaźników finansowych
 • Formułowanie wniosków i rekomendacji w wyniku przeprowadzanych analiz odchyleń i analiz scenariuszowych;
 • Udział w projektach strategicznych obszaru Finansowego oraz całej organizacji w obszarze wdrożenia nowych systemów oraz dostosowania narzędzi i raportów funkcjonujących w organizacji do potrzeb biznesowych,


Oferujemy:

 • Umowę o pracę,
 • Pracę w systemie hybrydowym: 4 dni zdalnej i 1 dzień pracy w biurze w Pabianicach
 • Opiekę medyczną dla Ciebie i Twojej rodziny
 • Premię roczną
 • Kafeterię szkoleń
 • Zdrowie na 5 (akcje profilaktyczne, konsultacje medyczne, seminaria, szczepienia)
 • Możliwość realizacji swoich pasji (sport, wolontariat, ekologia)
 • Zorganizowany transport do pracy lub parking


 • Wykształcenie wyższe, preferowany profil: ekonomiczny;
 • Minimum trzyletnie doświadczenie pracy w obszarze finansowym
 • Znajomość zagadnień z zakresu kontrolingu, rachunkowości zarządczej, analizy ekonomicznej i finansowej przedsiębiorstw
 • Wiedza na temat systemów informatycznych wspierających procesy kontrolingowe oraz wiedza na temat funkcjonowania systemów księgowych typu ERP 
 • Zaawansowana znajomość pakietu MS Office, Power BI
 • Otwartość na rozwój nowych umiejętności i poznawanie narzędzi
 • Zdolności analityczne, komunikatywność i umiejętność pracy zespołowej
 • Samodzielność, dobra organizacja pracy własnej

Mile widziane:

 • Doświadczenie w pracy z systemami Oracle, Hyperion Planning
 • doświadczenie w branży farmaceutycznej w firmie produkcyjnej


Adamed Pharma S.A.

Pabianice
2400+

Adamed to polska firma farmaceutyczno-biotechnologiczna, która powstała ponad 30 lat temu na bazie polskiej myśli naukowej oraz własnych patentów. W naszym stale poszerzającym się portfolio posiadamy około 500 produktów – obecnie są one dostępne na 76 światowych rynkach. Naszą misją jest odpowiadanie na kluczowe wyzwania współczesnej medycyny. Realizujemy ją dzięki innowacyjnemu podejściu w każdym z obszarów naszych działań. Badania i rozwój stanowią filary, na których opieramy naszą działalność.

W naszej codziennej pracy i w realizowaniu naszej misji opieramy się na 5 głównych wartościach:

 • Otwartości i innowacyjności – aktywnie poszukujemy nowych i niestandardowych rozwiązań, mających na celu podnoszenie wartości i wyjątkowości naszej organizacji,
 • Jakości – dbamy o każdy szczegół naszej pracy, wykonujemy wszystkie jej elementy z zaangażowaniem i starannością, działając zgodnie z przyjętymi standardami,
 • Wzajemnym szacunku – dostrzegamy emocje innych i reagujemy na nie w stosowny i odpowiedzialny sposób. Słuchamy, doceniamy i zwracamy uwagę na drugiego człowieka, a także wzajemnie udzielamy sobie informacji zwrotnej,
 • Doskonałości operacyjnej – bierzemy odpowiedzialność za podejmowane przez nas decyzje i działania oraz nieustannie doskonalimy nasze procesy firmowe i własne kompetencje,
 • Elastycznością i szybkością działania – dysponujemy umiejętnością szybkiego wdrażania rozwiązań, analizy sytuacji, podejmujemy szybkie decyzje oraz bierzemy za nie pełną odpowiedzialność. Akceptujemy zmiany i dostrzegamy wynikające z nich możliwości.