In your role as a Data Engineer Operations - NiFi, you will be responsible for the continuous development of the Commerzbank central NiFi Platform that is closely connected to the Commerbank Data Lake (Hadoop Platform). The Data Lake is one of the foundations of Commerzbank 4.0 Transformation to a digital technology company. The NiFi-Platform is being used to create data piplines to and from the Data Lake. 

You take a role in an innovation driven team, that will provide the key technology which is based on modern Hadoop Distribution from Hortonworks Data Platform and Data Flow. They are the base stack for our Data Lake and Analytics Platform. 

Technology is evolving over time; we are constantly learning new and better ways how to deal with the challenges of Big Data. More important than concrete experience in certain technologies is the right learning mindset to constantly challenge the status quo and the desire to ´learn and improve.

 • Rollout upgrades and changes of configuration of services on the NiFi Platform 
 • Automation of operational tasks 
 • Support Use Case Application Operation as 3d Level Support for Use Cases that are implemented on NiFi 
 • Improve setup of the platform 
 • Improve Monitoring of NiFi and NiFi-Flows 


 • Apache NiFi (mandatory) 
 • Relational databases 
 • English - B2 level 


Nice to have: 

 • Spark 
 • Hive 
 • Google Cloud GCP

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Language courses
 • Financial bonus

Relocation package

 • Visa Services

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Lunches
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events

Commerzbank jest jednym z największych niemieckich banków. Posiada biura w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Oferuje szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych.

W Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce rozwijamy i wdrażamy projekty w dwóch kluczowych obszarach:

 • departament IT tworzy i zarządza aplikacjami pozwalającymi na pełną cyfryzację procesów biznesowych,
 • departament zarządzania ryzykiem odpowiada za prace analityczne i programistyczne w dziedzinie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Jesteśmy laureatem konkursu "Solidny Pracodawca Roku 2019", w którym zostaliśmy wyróżnieni za prowadzenie polityki personalnej zgodnej z najlepszymi praktykami na polskim rynku pracy.