We are looking for such profiles in a different teams.

You are welcome to apply with friends!


Very well
Cloud Solutions (Azure, GCP)Docker, OpenShift/KubernetesCI/CD GIT - BitbucketSQL Oracle databasesLinux (RHEL)monitoring tools (Dynatrace)

What you will be doing? 👇

 • You will be one of the experts in the team/cluster responsible for application management aspects, i.e. aligning and addressing application operation needs with development and business expert, ensuring compliance of software deliveries to operations guidelines and policies, etc.
 • For this role requires a combination of application management experience and good understanding of the technology used (Azure, webserver and database technologies),
 • Preparing software builds and release packages and deploy them, i.e. participating in the preparation and implementation of changes to the given environment. Support the rollouts in production,
 • You will be performing the test- and deployment process for new or released applications and interfaces. Test and validation of deployment packages,
 • You will monitor and maintain stable operation of production. In case of minor deviations or issues you will initiate appropriate correction measures as defined

Which technology & skills are important for us? 👌

 • Knowledge of Cloud Solutions (Azure, GCP)
 • Knowledge of container technologies Docker, OpenShift/Kubernetes
 • Knowledge of CI/CD (TeamCity)
 • Knowledge of version management (GIT - Bitbucket)
 • Knowledge of SQL Oracle databases, of Linux (RHEL), of monitoring tools (Dynatrace)
 • English - B2 level

Nice to have:

 • Knowledge of Java SpringBoot, Maven
 • In the case of some position you will work on the further development / maintenance of the applications and there is expected knowledge of Java or C++

Do not worry, if you do not have experience in some of the points - we will provide trainings for you!

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Language courses
 • Financial bonus

Relocation package

 • Visa Services

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Lunches
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events

Commerzbank jest jednym z największych niemieckich banków. Posiada biura w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Oferuje szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych.

W Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce rozwijamy i wdrażamy projekty w dwóch kluczowych obszarach:

 • departament IT tworzy i zarządza aplikacjami pozwalającymi na pełną cyfryzację procesów biznesowych,
 • departament zarządzania ryzykiem odpowiada za prace analityczne i programistyczne w dziedzinie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Jesteśmy laureatem konkursu "Solidny Pracodawca Roku 2019", w którym zostaliśmy wyróżnieni za prowadzenie polityki personalnej zgodnej z najlepszymi praktykami na polskim rynku pracy.