In your role as Junior Test Automatization Engineer – Trade Finance you will be a team member of test automation experts and business analysts / Test coordinators providing new Trade Finance solutions to the Bank. You will apply the Commerzbank test framework and develop test automatization cases based on mainly Selenium test solution. After you have been trained on this specific framework, you will develop automated test cases and support automation of test cases. In order to fulfill the goal of increasing our continuous integration and continuous delivery of new software releases, a very high degree of test automation is required – you will be one of the central players to achieve this goal.

Beginner
JavaScriptHTMLJSONGitMySQL

What you will be doing? 👇

 • You are involved in the technical test lifecycle of interesting bank application by supporting with test automation for multiple test levels
 • Analysis of already created testcases
 • Design and develop test automatization cases
 • Conduct the automated testcases (functional and integration tests)
 • Maintain and control test automatization scripts, monitor and control system stability and apply appropriate corrective measures where needed
 • Analysis and resolution of faults in the test automatization system and support the test and development team at error analysis and bug fixing by providing improved test cases and test scenarios
 • Get involved in driving the used technology forward (e.g. implementation of CI/CD framework)

Which technology & skills are important for us? 👌

 • Good Java knowledge to develop / scripting test cases for automated testing, configure the test automation.
 • Basic knowledge of JavaScript, HTML, XML, JSON, GIT and SQL.
 • Basic knowledge of Selenium
 • English - B2 level


Nice to have:

 • Basic knowledge of JIRA/Confluence
 • Basic knowledge of Python

 

Packages and extras

 • Healthcare package
 • Healthcare package for families
 • Leisure package
 • Leisure package for families
 • Conferences
 • Trainings
 • Language courses
 • Financial bonus

Relocation package

 • Visa Services

Amenities

 • Car parking
 • Bicycle parking
 • Cold beverages
 • Hot beverages
 • Lunches
 • Shower
 • Chill room
 • Integration events

Commerzbank jest jednym z największych niemieckich banków. Posiada biura w ponad 50 krajach na całym świecie i zatrudnia blisko 50 tys. osób. Oferuje szeroką gamę usług finansowych zarówno dla klientów prywatnych jak i korporacyjnych.

W Centrum Technologii Cyfrowych w Polsce rozwijamy i wdrażamy projekty w dwóch kluczowych obszarach:

 • departament IT tworzy i zarządza aplikacjami pozwalającymi na pełną cyfryzację procesów biznesowych,
 • departament zarządzania ryzykiem odpowiada za prace analityczne i programistyczne w dziedzinie zaawansowanych metod zarządzania ryzykiem i kapitałem.

Jesteśmy laureatem konkursu "Solidny Pracodawca Roku 2019", w którym zostaliśmy wyróżnieni za prowadzenie polityki personalnej zgodnej z najlepszymi praktykami na polskim rynku pracy.